Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

"La nostra fundació impulsa accions i polítiques de prevenció de residus i consum responsable, treballant en xarxa amb tots els agents, perquè un dels nostres principis bàsics és la responsabilitat compartida". Després d'explicar els objectius de Rezero, les campanyes estratègiques, el concepte de 'residu recurs', la 'motxilla ecològica' i algunes problemàtiques vinculades a la restauració, Rosa García va passar a explicar el projecte de reverse vending impulsat per Rezero.

El sistema es fonamenta en la reducció, la reutilització i reparació, i la recuperació i reciclatge dels residus. "El projecte de reverse vending actua en la fase de recuperació, pel qual s'incentiva la devolució de determinats envasos a través d'un import (dipòsit) associat a l'envàs en el moment de la venda i que es recupera en retornar l'envàs buit o incentiu en màquines de venda automàtica. Aquest projecte afavoreix la prevenció de l'abandonament d'envasos (littering), facilita el reciclatge d'alta qualitat, i disminueix el consum de matèries, recursos naturals i energia".

Aquí teniu la presentació que vam fer: http://www.restauracioncolectiva.com/ana1/CRC17_ponencias/5_Tendencias/CRC17_Rosa_Garcia.pdf