Incorporació dels comerços al Mapa Barcelona+Sostenible
A tots els comerços que formen la Xarxa de Comerç Verd de Sant Ramon i la Maternitat, se’ls va oferir la possibilitat d’incorporar-los al Mapa Barcelona+Sostenible (www.bcnsostenible.cat). Aquells que van donar la seva autorització es van incorporar com a iniciatives sostenibles de la ciutat amb especificació dels criteris de consum responsable que segueixen, dins l’itinerari de Comerços Verds de Les Corts.