Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

 

El comerç local, on prima la qualitat del servei més que la rapidesa, sempre ha estat un gran aliat de la prevenció de residus, i un instigador de canvis socials.

 

L'estudi pretén ser un camí cap al reconeixement del comerç local en la sostenibilitat i les propostes de millora ambiental que no només pot comportar millores ambientals, sinó canvis socials cap a una Catalunya més sostenible.