Iniciatives legislatives

En aquest àmbit de la Fundació es pretén crear un marc referent amb els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya des d'on vincular les actuacions de prevenció de residus i consum responsable desenvolupades al nostre país i impulsar noves iniciatives normatives. Fins ara hem ralitzat les següents propostes:

  • Elaboració de la Proposta de Llei Catalana de Prevenció de Residus. Coordinació dels grups de treball i de la redacció amb participació de membres del seminari de Dret Administratiu de la UAB, investigadors i docents de la UPC, representants del món del comerç i la distribució, consumidors i tècnics de l'administració catalana.
  • Elaboració de la proposta tècnica i jurídica de Gravamen econòmic a la distribució de bosses de plàstic de nanses a Catalunya. Coordinació de la redacció amb participació de juristes de dret administratiu de la uab, representants del comerç i la distribució, economistes  i tècnics de l'administració catalana.
  • Participació en la Comissió de Treball de la Bossa de plàstic de la Generalitat de Catalunya arrel de la Llei 16/2008 del Parlament Català.
  • Coordinació d'un grup de debat per a l'elaboració d'una proposta de Llei Balear de Residus amb la participació de representants del comerç, consumidors, ambientalistes, sindicats, juristes de dret administratiu i economistes.

Més enllà de la limitació de les bosses de plàstic

A nivell de Catalunya la solució a tants residus al mar, mals gestionats i innecessaris, passa per desenvolupar una política clara de prevenció que focalitzi el problema del malbaratament de recursos naturals I la cultura d'usar i llençar envers el canvi de paradigma que suposa el residu zero. Així les cinc accions que considerem prioritàries serien:

  • Desplegament d'incentius per a la reutilització
  • Implantacio del Sistema de Retorn d'envasos per a les ampolles, llaunes i brics de begudes.
  • Aprovació de la llei de prohibició de la lliure distribució de bosses de plàstic de nanses.
  • Prohibició de l'ús de microesferes de plàsticGarantir que no es posen al mercat productes que no puguin ser reutilitzables, reparables, reciclables o compostables.