Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Visió

Rezero anhela una societat que valora els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.
Una societat conscient del que obté de la natura i que respecta l’entorn i les persones. Això afavoreix una vida digna per tothom, estimula el benestar i el creixement de les persones i una presa de decisions de forma democràtica i equitativa. Una societat que prioritza les relacions personals, de forma oberta i solidària.

Missió

Amb aquesta visió, cerquem solucions noves per allargar la vida dels productes i materials facilitant la seva reutilització i per eliminar la generació de residus domèstics. Les prova i les promou a nivell social, de les administracions i de les empreses.

Valors

Rezero vol dur a terme aquesta missió amb un perfil que queda definit en totes les iniciatives que porta a terme i integren els següents valors:

 • Visió crítica: Mirar els reptes de la societat actual i afrontar-los sense dilacions, ni subterfugis, per poder identificar els reptes que emergeixen i apuntar respostes de futur.
 • Innovació i capacitat de marcar tendències: Cercar les solucions més adequades, malgrat les dificultats, i buscar els mecanismes per donar-les a conèixer i generar corrents de coneixement i de canvi en la societat i les administracions.
 • Rigor i treball de qualitat: Desenvolupar les propostes amb professionalitat en base a fonts contrastades, aprofundint en tots els elements que han de conformar noves propostes per obtenir resultats d’alta qualitat, solvents i eficients.
 • Treball en equip: Integrar mirades diverses per aconseguir resultats més complexos, amb més resiliència i més adaptables a les realitats diverses que formen les nostres societats.
 • Treball en xarxa: Compartir objectius i mirades amb persones, organitzacions i col·lectius de casa nostra i d’arreu del món. Buscar solucions compartides i aprendre mútuament de les experiències viscudes.
 • Aprenentatge i creixement personal: Aprendre cada dia com un camí personal en què l’àmbit laboral esdevingui un espai de creixement com a professional i com a persona.
 • Capacitat d’incidència política i social: Transformar la nostra societat donant la informació adequada i contrastada i mostrar alternatives que permetin que la societat avanci cap a un horitzó més equitatiu, responsable i ambientalment segur.

 

Àmbits de treball

 1. Creació i socialització del coneixement 
 2. Campanyes estratègiques
 3. Plans i polítiques transformadores públiques i privades
 4. Iniciatives legislatives