Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Estudis i informes

Estudis

2020. Existing measures & policy recommendations to minimise the impact of menstrual products, nappies & wet wipes (report)

2020. The environmental & Economic Costs of singles-use menstrual products, baby nappies & wet wipes - Investigating the impact of these single-use items across Europe (report)

2020. Informe les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició (presentació //informe complert)

2019. Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició (resum executiu // informe complert)

2019. L’ús d’envasos de begudes reutilitzables a les Illes Balears (enllaç)

2017. Elaboració de la proposta de recollida comercial de la fracció orgànica porta a porta a Formentera. Consell Insular de Formentera.

2016 Disseny i desenvolupament del projecte Life + Rewine. La Reutilització al sector vitivinícola.

2015 Elaboració de la Diagnosi de la producció de residus d'envasos a l'illa de Formentera. Propostes de millora, 2015. Consell Insular de Formentera.

2015 Elaboració de la Proposta d'Implantació d'un SDDR a Formentera. Estudi propi.

2015. Disseny i elaboració del Primer Informe Catalunya cap el Residu Zero.

2015. Disseny i redacció de l’Informe Redesigning Producer Responsibility. A new EPR is needed for a circular economy. Zero Waste Europe.

2015. Disseny i elaboració de l’estudi La Responsabilitat Ampliada del Productor -RAP- com a instrument d'avenç cap al Residu Zero.

2014-2016. Disseny i desenvolupament del projecte Prova pilot de retorn d’envasos a les universitats. Cambra de Comerç de Barcelona, ASCAME i FUNDITEC.

2014. Disseny i elaboració de l’Informe Implantació d’un sistema de retorn d’envasos de begudes. Oportunitats econòmiques pels municipis catalans. Retorna. Veure documents

2014. Disseny i elaboració de l’estudi Potencial de creación de empleo a través de la mejora de gestión de los RAEE. Gremi de Recuperació de Catalunya.

2013. Disseny i direcció de l'estudi Recogida Selectiva de envases en España. Realitzat pel Catedràtic Ramon Sanz-UPC.

2013. Disseny i desenvolupament de la Prova Pilot d'implantació temporal d'un sistema de dipòsit devolució i retorn al municipi de Cadaqués (resum executiu //informe complert)

2013. Elaboració de l’estudi Recycling of Nespresso capsules in Catalonia. Nestlé.

2013. Disseny i realització de l'estudi Flujos de residuos de envases. Gremi de Recuperació de Catalunya.

2011. Disseny i elaboració de l’Estudi d’elements d’envasat segons tipologia de comerç, recull d’experiències sobre prevenció del sobreenvasat i alternatives per al mercat català. Agència de Residus de Catalunya.

2009, 2010, 2011. Disseny i elaboració dels Informes Anuals Producció de residus en la compra quotidiana a Catalunya. Agència Catalana del Consum.

2010. Disseny i elaboració de l’estudi Sobreenvasat i envasos superflus en productes de consum quotidià. Agència de Residus de Catalunya.

2010. Disseny i elaboració de l’estudi El comerç de proximitat i la sostenibilitat. L’aposta del comerç de proximitat per una informació amb valor ambiental del producte i la reducció d’envasos d’un sol ús. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).

2010. Direcció de l'estudi Análisis del Ciclo de Vida de la Gestión de Envases ligeros mediante SIG y SDDR en España. Realitzat per Innedit.

2008-2009. Disseny i elaboració de l’Estudi Tendències i efectes ambientals i socials de les polítiques de la producció, distribució i consum d'envasos a Catalunya. Elaborat conjuntament amb l’ICTA-UAB.

2008. Disseny i elaboració de l’Estudi Limitació de les Bosses de Plàstic de nansa d'un sol ús.

2008. Disseny i elaboració de l’Estudi Estalvi econòmic associat a les pràctiques de prevenció de residus per a una família estàndard catalana. Agència de Residus de Catalunya.