Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

esquema sddr petitSegons les dades i el debat suscitat en el món local i sectors de la societat civil, es conclou que el model actual de gestió dels residus d'envasos s'ha exhaurit, la LERE (Ley de Envases y Residuos de  Envases) i els SIG (Sistemes Integrats de Gestió) han tocat sostre, i cal un canvi en el marc normatiu i de model de gestió dels residus d'envasos. S'està constatant que els costos de la gestió dels envasos no són assumits pels productors sinó que recauen sobre els ens locals i els contribuents. Aquesta situació insostenible es perpetua en el nou conveni signat el juliol de 2009 amb Ecoembes pel període 2008-2012.
També es constata que manca una reflexió serena i un debat des del món local amb les administracions supramunicipals, l'ARC, les associacions municipalistes i la societat civil.
Calen models que apostin per la prevenció dels residus i dels residus d'envasos, així com la recollida i aprofitament màxim dels residus com a recursos.
Pels motius exposats, és del tot necessari un nou marc normatiu, a nivell estatal (la LERE) i també català. Atès que Catalunya té les competències per desenvolupar aquesta normativa, es proposa impulsar una campanya per promoure aquests canvis al nostre país, com a motor de la resta de l'Estat. En concret es proposa fomentar els sistemes retornables d'envasos, implantats a diversos països i amb resultats de recuperació del 90- 98% dels envasos.

icon Document Presentació Campanya SDDR (807 kB)

icon Objectius de la Xarxa (172.67 kB)

Presentació pública de la Xarxa Retorna Catalana

Presentació pública de la Xarxa Retorna Estatal

Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR)

L'objectiu de la iniciativa RETORNA que impulsem des de la Fundació és crear les condicions adequades per a formular el canvi de la normativa vigent a un model ecoeficient de gestió d'envasos. Es vol vertebrar aquesta inciativa amb el suport dels ens locals, associacions municipalistes,  sectors empresarials i entitats diverses, per tal de crear les condicions per a fer la demanda al Govern i al Parlament Català.