fbpx

RezeroLab Dades

Producció de residus municipals

Dades de les Illes Balears

Els residus municipals són tots aquells residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i altres serveis, i tots aquells generats als municipis que siguin assimilables als que es produeixen en aquests espais.

Evolució de la quantitat de residus municipals generats a les Illes Balears

Font:Govern de les Illes Balears; Governs Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; IBESTAT
Gràfica

La generació de residus per càpita de les Illes Balears va patir una disminució considerable a partir de 2018, després d’un augment continuat els anteriors 5 anys. Aquesta disminució es pot atribuir a l’entrada en vigor de la nova llei de residus balear, al 2019. Tanmateix, la crisi sanitària per la covid-19 també ha influït en la generació de residus, causant una disminució generalitzada d’aquests, especialment a l’any 2020 i als territoris amb una gran afluència de turisme, com són les Illes Balears. A l’any 2021 s’observa de nou un augment de la generació de residus per càpita, atribuïble a una millora de la situació econòmica i a un augment del turisme.

Per aquest motiu, caldrà esperar a conèixer l’evolució de la generació de residus els propers anys per poder afirmar que les polítiques dutes a terme en el marc de la nova llei han tingut un efecte determinant en la generació de residus a les Illes Balears.