fbpx

Zero Beach, les 3 fases perquè els municipis costaners previnguin les deixalles a les platges

Zero Beach pretén incorporar mesures concretes en els plans municipals i a les ordenances per erradicar les deixalles a les platges.

Zero Beach és un projecte creat per la fundació Rezero i l’associació eco-union que té com a objectiu principal definir un protocol de prevenció de deixalles marines en el marc dels plans municipals de prevenció de residus i d’ordenances i normatives vinculants (com les de residu zero, prohibició dels plàstics d’un sol ús, etc.).


Zero Beach vol ser un referent de qualitat de cara a l’usuari per distingir el bon estat mediambiental de les platges de Catalunya.


El projecte Zero Beach es porta a terme en tres etapes:

Fase d’investigació

Fase pilot: Implementació de les estratègies definides als protocols en un municipi costaner de Catalunya, on s’apliquen les noves mesures acordades i es fan campanyes de sensibilització destinades a persones usuàries de les platges

Fase propostes: Posteriorment s’analitza la feina feta i es reformula el document segons els resultats obtinguts. Tots aquests elements acaben amb la creació del protocol.


Amb Zero Beach es pretén:

Dissenyar protocols de prevenció de deixalles marines i residus orgànics a platges catalanes

Implicar activament a municipis del litoral català en la prevenció de deixalles marines a platges

Testar a partir de proves pilot la implantació de diverses mesures de prevenció de residus a les platges i analitzar els resultats obtinguts

Sensibilitzar i aconseguir la participació dels usuaris de les platges i altres agents econòmics sobre la prevenció de deixalles marines a les platges

Millorar els sistemes de prevenció de deixalles marines i residus orgànics específics per platges

Fomentar canvis legislatius a diverses administracions municipals i supramunicipals per establir de manera permanent els protocols de prevenció
El projecte Zero Beach s’ha realitzat a tres municipis del litoral

Un 80% de les deixalles marines del Mediterrani provenen de fonts terrestres, principalment del turisme i les activitats lúdiques de les platges. D’aquests residus, només un 15% s’acumula a les platges, el 70% es troba al fons marí i el 15% restant sura a l’aigua. Els plàstics, incloent les burilles de cigarretes, constitueixen més del 80% del total dels residus a les platges i més de la meitat d’aquests són articles d’un sol ús (ampolles de begudes, envasos de menjar, bosses, gots i palletes…).

Durant l’estiu de 2019, Rezero i Eco-Union, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Be-Med i en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els municipis de Castelldefels, El Prat de Llobregat i Gavà, van impulsar unes proves pilot de prevenció de deixalles marines a les platges, amb l’objectiu de demostrar que aquestes són viables, fàcilment aplicables i permeten reduir la quantitat de residus acumulats a la sorra i al mar i millorar la salut de les platges.

Les mesures adoptades van incloure la delimitació d’espais lliures de fum on els usuaris eren informats de la prohibició de fumar en aquells fragments de la platja durant una setmana, la instal·lació d’un Punt de Recollida d’envasos per a fomentar el retorn d’envasos de begudes consumides a la platja mitjançant un incentiu econòmic de 5 cèntims (simulant un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos) així com la instal·lació de panells informatius a cada platja indicant la problemàtica ambiental dels elements d’un sol ús més habituals a les platges i apuntant solucions existents per evitar la seva generació.

Durant les tres setmanes de la prova pilot es va informar a 2.600 persones sobre com podem aconseguir conjuntament una Societat #ResiduZero i es va concloure que l’existència de platges sense fum pot suposar la reducció del 81% de les burilles a la sorra i que amb el foment d’alternatives reutilitzables i l’aplicació d’un incentiu econòmic pel retorn d’envasos de begudes, es pot arribar a reduir de les papereres un 40% d’ampolles i llaunes d’un sol ús.

Informes elaborats a tres municipis:

Informe I del projecte Zero Beach: la problemàtica de les deixalles marines a les platges i estratègies de prevenció a la regió euromediterrània.

Informe Fase II Zero Beach: Resultats de les Proves Pilot

Informe Fase III Zero Beach: Encaix legal dels protocolshttps://www.youtube.com/watch?v=gwIiy2fwk0g