fbpx
Societat Residu Zero

5 bons motius per obrir una Biblioteca de les Coses

Les biblioteques de les coses són espais de préstec d’objectes per a usos esporàdics, amb beneficis ambientals i socials de pes.

Des que Nusos i Rezero van inaugurar la primera del país, han proliferat altres iniciatives, moltes assessorades per les dues entitats.


Les Biblioteques de les Coses són una d’aquelles iniciatives brillants i necessàries que han arribat per quedar-se. És una idea amb una llarga història d’experiències en l’àmbit internacional i que ara s’està estenent aquí. Hi ha cinc grans motius per obrir una biblioteca de les coses i són tant ambientals com socials.

 

1. Per facilitar un ús eficient dels recursos i per evitar residus

 

Tenim més coses de les que necessitem. A les cases s’acumulen objectes que es fan servir molt poques vegades però ocupen espai i costen diners. Per posar un exemple paradigmàtic, un trepant s’utilitza de mitjana 13 minuts durant la seva vida útil. Quin sentit té que n’hi hagi un a cada casa?

Acumular objectes a les llars que es fan servir només de forma esporàdica i que un moment o altre esdevindran residus és una clara ineficiència del model de consum actual

Es tracta d’un malbaratament de recursos no sostenible en un planeta finit immers en una crisi ecològica. La producció de tots aquests objectes mobilitza energia i recursos. A més, recollir i gestionar tots els residus associats a aquest model de consum i producció també implica despesa energètica i té importants impactes ambientals.

 

Amb la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, només el darrer anys, s’han facilitat 230 préstecs, d’objectes com màquines de netejar amb vapor, escales, cadires de rodes, decapadores i sí, els trepants! Això ha comportat l’estalvi de 932 quilos de residus, sense comptar tots els que s’eviten en donar una segona vida a objectes que són donats per al catàleg en comptes de descartats al punt verd.

 

2. Per reduir emissions

 

Darrere tot bé de consum hi ha emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: es generen en l’extracció i transport de matèries primeres, en la fabricació, en el transport i també en la recollida i tractament dels residus associats al producte. Per tant, cada vegada que una biblioteca de les coses fa un préstec, en la mesura que s’evita una compra, es contribueix a la mitigació de l’emergència climàtica.

Reduir la compra d’objectes és reduir les emissions associades a tot el cicle de vida d’un producte

A la Biblioteca de les Coses de Sant Martí hem dissenyat un sistema de càlcul de les emissions d’equivalent de CO2 de la nostra activitat. A cada objecte, segons el tipus d’objecte i el seu pes, se li atribueix una quantitat d’equivalent de CO2 estalviat. Així hem pogut estimar que l’any 2022 vam evitar 2.681 quilos d’equivalent de CO2.

 

3. Per promoure la cultura de l’accés a l’ús, en contraposició a la cultura del posseir

 

Una biblioteca de les coses és un espai únic per contribuir al necessari canvi d’hàbits de consum. Encara avui, malgrat les evidències de la crisi ecològica, davant cada nova necessitat personal, la resposta generalitzada és satisfer-la amb la compra d’un objecte. Des de les biblioteques de les coses es trenca aquesta nefasta associació, posant de relleu els importants avantatges del lloguer. Són espais des d’on es difon la idea que l’important per satisfer una necessitat és tenir accés a l’objecte, no pas tenir-lo en propietat.

També, amb una programació de tallers i activitats, poden convertir-se en un centre de promoció del consum conscient en sentit ampli. Per exemple, es poden organitzar tallers de reparació o de prevenció de residus.

Un dels principis del consum conscient és evitar compres gràcies al lloguer

Cada vegada són més les persones que se sumen a aquest model de consum. El nombre d’usuàries de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí no ha parat de créixer des que va obrir portes el gener del 2020. Malgrat un inici marcat per la pandèmia i les característiques sociodemogràfiques de la zona on està ubicada, després de tres anys de vida ja s’han registrat com a usuàries més de 500 persones.

 

4. Per facilitar l’accés a tota la ciutadania a objectes que permeten satisfer necessitats i millorar la qualitat de vida

Els preus de compra de molts dels productes dels catàlegs de les biblioteques són un impediment per a les persones amb menys poder adquisitiu.

Els imports baixos dels lloguers trenquen la barrera que els preus de compra suposen per a part de la ciutadania

És cert que, tret d’alguns productes d’ortopèdia i aparells de climatització, la majoria dels objectes de les biblioteques de les coses no es podrien descriure com a productes de primera necessitat. Ara bé, poder usar una màquina de cosir per arreglar una peça de roba, una màquina de netejar amb vapor per fer dissabte a fons a casa o una raqueta per jugar un partit de tennis són exemples de com alguns objectes contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones.

5. Per reforçar vincles comunitaris

 

Una de les característiques del model de biblioteques de les coses plantejat per Nusos i Rezero és la seva dimensió comunitària. No es tracta d’un servei de lloguer, és tracta d’un catàleg d’objectes mancomunats, de propietat compartida. Com també és compartida la governança del projecte, de manera que veïns i veïnes poden tenir veu en la presa de decisions.

De la mateixa manera, es promou la creació de vincles entre les persones que s’acosten al projecte. Si bé hi ha persones que es limiten a fer ús del servei de préstec, d’altres s’impliquen a les jornades de treball que s’organitzen. Tothom hi és convidat, amb tasques diverses perquè tothom pugui contribuir al manteniment del catàleg. Les biblioteques de coses també poden esdevenir espais per compartir coneixements, de forma més o menys informal, així com de suport mutu.

Un catàleg d’objectes mancomunat és una eina per fer front als reptes socials i ambientals de forma col·lectiva

Un dels lemes de la de Sant Martí és “Compartim objectes, compartim històries”. I no són només paraules. A casal de barri Ca l’Isidret, on està ubicada la Biblioteca de les Coses, s’hi han viscut molts coses, com ara una voluntària arreglant les ulleres d’una persona gran o un usuari explicant el funcionament d’una màquina de cosir a un altre.

Motius per obrir una biblioteca de les coses
Foto de grup el dia del tercer aniversari de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí.

 

Com tenir una biblioteca de les coses al teu barri o municipi

 

Així doncs, si aquests nous espais estan proliferant, és perquè hi ha bons motius per obrir una biblioteca de les coses. A més, Nusos i Rezero, amb l’experiència i el coneixement adquirit en la creació de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, han dissenyat un servei adreçat als ens locals i entitats que volen comptar amb assessorament i suport tècnic.

A l’article “Rezero impulsa la creació de noves biblioteques de les coses”, es dona més informació sobre la proposta de Nusos i Rezero i s’explica quins nous projectes estan acompanyant.

Si tu també vols una biblioteca de les coses,

21 de febrer de 2023

Fotografies: Natxo López i Morena Bellini (col·laboradors de la Biblioteca de Sant Martí) i Marta Amat/Rezero.