fbpx
Societat Residu Zero

Col·lectius ambientalistes, feministes i de l’àmbit de la salut reclamen als governs erradicar els tòxics dels productes menstruals i demanen a les empreses una major transparència

Col·lectius en l’àmbit ambientalista, econòmic, feminista i de la salut s’han convocat a la plaça davant l’Hospital de la Dona i l’Hospital de l’Infant. Amb l’objectiu d’erradicar els tòxics dels productes menstruals, demanen als governs que els prohibeixin i obliguin a les empreses fabricants a informar de la composició de compreses i tampons. Aquesta acció s’emmarca en el projecte Nou Període de Rezero.

Els col·lectius que reivindiquen la necessitat d’erradicar els tòxics dels productes menstruals han denunciat, mitjançant la representació escènica de compreses i tampons gegants, la càrrega tòxica dels productes menstruals. Amb l’eslògan “Per una menstruació lliure de tòxics” els col·lectius afirmen que no es disposa de suficient informació sobre els riscos per a la salut que pot ocasionar l’exposició directa i perllongada d’aquestes substàncies a la mucosa genital. Denuncien també que els fabricants dels productes menstruals no estan obligats a desglossar la composició dels productes en l’etiquetatge i reivindiquen el dret de les persones consumidores a disposar d’aquesta informació.

La demanda també compta amb el suport de centenars de persones, administracions públiques i d’entitats de la societat civil en general que, a través de la recollida de signatures internacional del Manifest sagnant, se sumen al reclam. La recollida de signatures segueix vigent i es pot signar a través d’aquest enllaç.


Fotos de l’acció


Accés a la informació de quins productes menstruals?

1 de desembre de 2022 -. Les compreses i els tampons d’un sol ús són els productes menstruals més utilitzats avui en dia i els predominants en el mercat global i català. Diverses enquestes expliquen que aquest fet es deu principalment a la manca d’informació i d’accessibilitat a totes les opcions existents de productes menstruals com les opcions reutilitzables, així com a la poca transparència entorn la composició dels productes d’un sol ús i els seus potencials impactes a la salut de les persones i el medi ambient.

Toxicitat dels productes menstruals

Els productes menstruals estan en contacte directe amb la vulva i la mucosa vaginal, una zona altament sensible i absorbent del cos. Malgrat això, aquests no disposen d’una regulació específica que determini mesures referents a la seva qualitat de composició, producció i ús.

Aquesta regulació tan laxa pels productes menstruals permet que els agents productors i distribuïdors no estiguin obligats a desglossar-ne la composició en l’etiquetatge, de manera que desconeixem la seva composició absoluta.

Les compreses estan fetes en un 90% de plàstics (polietilè, polipropilè i polièster), també poden contenir fibres de cel·lulosa i polímers súper absorbents. Porten adhesius en la part inferior i en algunes se’ls hi afegeixen fragàncies, pigments colorants, emulsionants o substàncies hidratants. Els tampons tenen una composició més senzilla, es tracta d’un nucli de raió i/o cotó que està recobert per una pel·lícula de polietilè i/o polipropilè i unit per un fil que facilita l’extracció del tampó del cos fet de polièster i/o polipropilè.

Tot i que aquesta és la principal composició dels tampons i les compreses, diverses anàlisis de productes menstruals d’un sol ús en laboratoris independents han detectat la presència d’altres substàncies reconegudes com a tòxiques. Es tracta de disruptors endocrins, substàncies dins del grup de substàncies carcinògenes, mutagèniques o tòxics reproductius i/o irritables per a la pell.

La majoria de les substàncies tòxiques detectades no s’havien afegit intencionadament al producte.

Algunes de les substàncies que han estat identificades en els productes menstruals són:

  • dioxines i furans, compostos contaminants produïts de manera involuntària a partir de processos tèrmics de     plàstics i que es caracteritzen per ser molt persistents, estables i bioacumulables, extremadament tòxics per a alguns animals i els éssers humans
  • diversos hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs), formats durant la combustió incompleta del petroli entre altres substàncies
  • ftalats, bisfenols i parabéns, additius utilitzats per aportar certes propietats als plàstics. Entre els ftalats detectats hi ha el dinoctilftalat o DnOP, prohibit en     joguines i articles per a nens (Directiva europea 2005/84/EC)
  • Lilial®, substància que aporta fragància i prohibida en cosmètics a la Unió Europea des del març del 2022 (Reglament 2021/1902/CE)
  • diversos tipus de pesticides residuals del procés de producció del cotó no ecològic i derivats. Entre els quals el quintozè, l’hexaclorobenzè i el lindà, compostos orgànics persistents prohibits a la Unió Europea des dels anys     2003, 2005 i 2008 (Reglament 2076/2002/CE, Conveni de Rotterdam i  Conveni d’Estocolm)    
  • adhesius com el metildibrom glutanotril.

Manca d’informació

Tot i que moltes d’aquestes substàncies han estat detectades en nivells residuals, no es disposa de suficient informació sobre els riscos per a la salut que pot ocasionar l’exposició directa i perllongada d’aquestes substàncies a la mucosa genital. Tampoc es coneixen els riscos associats a l’efecte combinat i acumulatiu de l’exposició a dosis baixes dels químics. A més a més, les anàlisis existents no són suficients per conèixer la totalitat de substàncies que es troben en els productes menstruals d’un sol ús i la majoria dels tòxics detectats fins ara no havien estat afegits intencionadament als productes, sinó que són resultat dels processos de manufactura o de la contaminació de les matèries primeres, que caldria regular per normativa a fi d’evitar riscos per la salut.


Declaracions Menstruació sense tòxics

Declaració de Marta Beltran, directora de projectes de Rezero:

L’estigma entorn la menstruació encara present a la nostra societat ha comportat que la salut menstrual no s’hagi considerat una prioritat fins a dia d’avui. D’acord amb el principi de precaució, que ha de prevaler en la composició d’un producte que està en contacte amb una zona del cos tan sensible com la vulva i la vagina, és inadmissible que productes menstruals continguin substàncies tòxiques, algunes de les quals fa més de deu anys que han estat prohibides a la Unió Europea. És necessari erradicar els tòxics dels productes menstruals.

Els diferents col·lectius han llegit una a una el que es demana. Diuen que per posar fi a aquesta situació i per tal que totes les dones i altres persones menstruants visquin una menstruació digna, saludable i gaudeixin dels seus drets menstruals, cal:

Segons Lorena Martinez del col·lectiu Associació de Afectades de Endometriosis de Catalunya: «Estem aquí per reclamar la prohibició de la presència de substàncies tòxiques, substàncies que no es pugui assegurar la seva seguretat sanitària o qualsevol altre additiu estrictament necessari en productes menstruals”.

Per altra banda, Mireia Fernández del col·lectiu Objectiu Residu Zero de Santa Perpètua de Mogoda, representant de l’àmbit ambientalista, denuncia la quantitat de residus que generen els productes menstruals d’un sol ús i la impunitat dels fabricants vers la salut de les persones i reivindica la transparència d’informació de la composició dels productes i obligatorietat d’etiquetatge.

Per últim, les entitats signants creuen indispensable que es garanteixi l’accés a opcions que no posin en risc la salut de les persones i la del medi ambient, com els productes reutilitzables (copa menstrual, calces menstruals i compreses de tela) i el sagnat lliure.


Entitats, associacions i col·lectius signants:

– Aicec Adicae, Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances
– Associació d’Afectades de Endometriosis de Catalunya
– Apquira. Associació de Persones Afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals i altres Síndromes de Sensibilització Central
– Associació Objectiu Residu Zero SPM
– Asociación Cultura Menstrual
– AVV Poblenou
– Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius
– Consell de la Joventut de Barcelona
– Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació
– Depana. Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
– Ecologistes de Catalunya
– Ecologistes en acció
– Enrenou Artesania, compreses de tela reutilitzables
– Mandràgores, educació sexual i afectiva d’adolescents, joves i dones
– Mespapaia, divulgació i activisme feminista i menstrual
– Nüshu, compreses de tela reutilitzables
– Opcions
– Oudoca
– Rezero
– Unitat d’igualtat de la UB
– Unitat d’igualtat de la UPF

Col·lectius internacionals signants: Zero Waste Europe, Association for the Sustainability of the Earth System, Friends of the Earth Scotland, Zero Waste Montenegro, Women Engage for a Common Future International, Zero Waste Latvija, Plastic Soup Foundation, Voice of Irish Concern for the Environment, Zero Waste Alliance Ukraine, Women’s Environmental Network UK, Zero Waste France, Zero Waste Italy, Health and Environment Justice Support, City to sea UK, Friends of the earth Croatia, Zero Waste Lviv, Wero Waste Hungary, Zero Waste Germany.


Fonts

Les dades estan extretes de les següents fonts:

Estudi “Els costos ambientals i econòmics dels productes d’un sol ús menstruals, bolquers i tovalloletes humides” realitzat per Rezero, per encàrrec de Zero Waste Europe

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety: https://www.anses.fr/en/system/files/CONSO2016SA0108EN.pdf

United Nations Environment Programme: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2021/07/UNEP-LCI-Single-use-vs-reusable-Menstrual-Products-Meta-study.pdf

Chong-Jing Gao, Kurunthachalam Kannan. Environment International, Volum 136, 2020, 105465, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105465.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412019333859

Women Engage for a Comon Future (WECF): https://www.wecf.org/toxic-free-periods/

Women’s Vocices for the Earth (WVE): https://womensvoices.org/wp-content/uploads/2013/11/Chem-Fatale-Report.pdf

Insitut Universitari d’Investigació en Atenció Primaria Jordi Gol i Gurina (IDIAP JGol)https://www.idiapjgol.org/index.php/es/actualidad/noticias/1616-estudi-equitat-i-salut-menstrual-3

Young Scot Enterprise: https://static1.squarespace.com/static/5cee5bd0687a1500015b5a9f/t/5e709ce9b8d046580053e034/1584438530347YS_Access_Period_Products_Report_UPDATED.pdf

City to Sea: https://www.citytosea.org.uk/poll-explores-periods-plastics-and-the-publics-perceptions/

Generalitat de Catalunya. Medi ambient i societat:

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/substancies_quimiques/contaminants_organics_persistents_cop/quins_son_els_cop/dioxines_i_furans/

Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de Salut Pública:

https://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Hidrocarburs-aromatics-policiclics-HAP