fbpx

Què és Ciutats i Pobles Residu Zero

Definició

Residu zero vol dir conservar tots els recursos mitjançant la producció i el consum responsables, la reutilització i la recuperació de productes, envasos i materials. Això vol dir que els recursos no es cremen ni s’aboquen al sòl, l’aigua o l’aire amenaçant el medi ambient o la salut humana.

Definició de ZERO Waste International Alliance (2019)
  1. REDUCCIÓ – Refusar / Reconsiderar / Redissenyar

Rebutjar allò que no necessitem i reconsiderar la forma en què produïm i consumim redissenyant models de negoci, béns i envasos per reduir l’ús de recursos i el malbaratament.

2. REDUCCIÓ – Reduir i Reutilitzar

Reduir al mínim la quantitat, la toxicitat i la petjada ecològica de qualsevol operació mitjançant la qual els productes o components que no són residus es tornin a utilitzar per al mateix propòsit pel que van ser concebuts.

3. REPARACIÓ I REUTILITZACIÓ

Operacions de verificació, neteja o reparació, mitjançant les quals es preparen productes o components de productes que s’han convertit en deixalles, de manera que puguin reutilitzar-se sense cap altre processament previ.

4. RECICLATGE – Compostatge / Digestió anaeròbica

Recuperació de materials d’alta qualitat a partir de fluxos de residus recollits per separat i compostatge o digestió anaeròbia de materials orgànics, com aliments i deixalles de jardineria.

5. RECICLATGE – Recuperació de materials i químics

L’ús de tractaments mecànics i químics per ajudar a la recuperació de materials de fluxos de residus mixtes que poden reciclar-se en nous materials d’una manera respectuosa amb el medi ambient.

6.TRACTAMENTS FINALISTES

El que resta en el flux de residus barrejats i que no es pot recuperar s’estabilitza biològicament abans del seu dipòsit a l’abocador, assegurant que els residus puguin degradar-se adequadament i no tinguin un impacte negatiu en l’ambient i la salut humana.

7. Inacceptable

Les opcions que no permeten la recuperació de material, tenen un alt impacte ambiental i creen efectes de bloqueig que amenacen la transició cap al residu zero: transformació de residus en energia, co-incineració, plàstic en combustible, abocament de residus no estabilitzats, gasificació, piròlisi, abocament il·legal, crema a l’aire lliure i llançament d’escombraries al carrer.
Recursos: