fbpx

Rezero elabora un informe sobre l’adquisició i ús de les mascaretes reutilitzables per protegir la salut i el medi ambient

Informe Mascaretes reutilitzables: protegim la salut i el medi ambient 

Rezero, 2020

La pandèmia de la Covid-19 ens deixarà gravades moltes imatges, algunes de ben doloroses i d’altres carregades d’esperança i solidaritat. Però si hi ha un objecte que pot servir com a identificatiu d’aquest període, són les mascaretes.  

Superats els primers mesos carregats de missatges, sovint contradictoris, sobre la conveniència del seu ús, sembla que, finalment, les autoritats sanitàries i la major part de les administracions públiques convergeixen en un únic missatge: les mascaretes són necessàries i ens hauran d’acompanyar durant molt de temps. Catalunya, les Illes Balears i altres territoris estatals ja fa setmanes que van decretar l’obligatorietat del seu ús, tant en espais oberts com en espais tancats oberts al públic. 

Al llarg de tota la crisi sanitària, Rezero ha anat analitzant les tendències de generació de residus i alertant, quan s’ha considerat necessari, sobre la necessitat de no fer passos enrere en prevenció de residus i de seguir apostant per la reutilització, sempre garantint la seguretat. 

“No hem de fer passos enrere en prevenció de residus i hem de seguir apostant per la reutilització, sempre garantint la seguretat”.

Rosa García, Rezero

Els diferents estudis epidemiològics que s’han fet sobre la supervivència del virus a diverses superfícies i les alertes de les autoritats sanitàries sobre el perill de propagació del virus vinculat al mal ús de determinats productes de protecció individual, sembla que han frenat el consum innecessari dels guants de plàstic a favor d’una correcta i freqüent neteja de mans.

Les mascaretes, però, continuaran sent un producte d’ús necessari a llarg termini i, en aquest sentit, hi ha dos aspectes sobre els quals cal parar atenció: l’impacte ambiental que pot provocar el consum massiu de mascaretes d’un sol ús i la necessitat d’informació relativa a les garanties sanitàries de les mascaretes reutilitzables.

“La ciutadania necessita informació relativa a les garanties sanitàries de les mascaretes reutilitzables”.

Rosa García, Rezero

L’ Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa – INTEXTER- UPC- ha calculat que, si cada espanyol fes servir dues mascaretes quirúrgiques d’un sol ús a la setmana, sumarien 94 milions de mascaretes, generant 220 tones de polipropilè a la setmana.  Segons dades aportades pel moviment internacional Break Free From Plastic, a nivell global el consum d’una mascareta al dia durant un any suposaria la generació de tres bilions de mascaretes anuals.

A aquesta generació de residus plàstics no recuperables ni reciclables, li hem sumar el perill de propagació del virus quan no són dipositades al contenidor de rebuig o resta i els impactes que poden provocar als ecosistemes naturals i aquàtics. 

Així mateix, trobem que, actualment, la ciutadania que opta per mascaretes reutilitzables no compta amb suficient informació sobre els requisits que han de complir aquestes mascaretes ni les certificacions exigibles per assegurar que són realment protectores. De fet, l’oferta de mascaretes reutilitzables es troba clarament a l’alça, però sovint sense cap informació relativa al seu grau de filtratge ni respirabilitat, factors claus per garantir l’eficàcia de les mascaretes. El mateix Comitè Europeu d’Estandardització està treballant en harmonitzar totes les diferents certificacions per facilitar aquesta informació.

Des de Rezero, presentem un treball d’anàlisi i recomanacions per facilitar a la ciudadania la informació sobre l’adquisició i l’ús de les mascaretes reutilitzables i els aspectes tècnics per elaborar-ne a casa.

Rosa García, Rezero

Des de Rezero volem contribuir a aclarir quins tipus de mascaretes existeixen, de quina forma protegeixen, per a qui està recomanat el seu ús segons la tipologia i, molt especialment, facilitar informació concreta sobre l’ús de les mascaretes reutilitzables, el seu ús, la seva neteja i manteniment o quins aspectes tècnics cal considerar a l’hora d’elaborar mascaretes casolanes.  

Volem agrair molt especialment les aportacions i revisions del professor Enric Carrera, director d’INTEXTER –UPC, al present document.

Desitgem que aquest informe sigui útil per totes les persones que volen seguir contribuint a avançar cap a la societat residu zero.