fbpx

RezeroLab Dades

Aigua envasada

Dades de l'Estat espanyol

Tot i les perfectes qualitats sanitàries i organolèptiques que té l’aigua de la xarxa a pràcticament tots els punts del país, el consum d’aigua envasada segueix sent l’opció escollida a moltes llars.


Si comparem el consum d’aigua de l’aixeta amb el d’aigua envasada, observem que l’aigua de l’aixeta aconsegueix disminuir molt l’impacte ambiental, ja que es redueixen els impactes derivats del transport, no es consumeixen recursos per a la fabricació de l’envàs, disminuint així l’impacte derivat de la gestió dels residus d’envasos.

Evolució de la quantitat d'aigua sense gas consumida per càpita a l’Estat espanyol

Font:Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

El consum d’aigua envasada a l’Estat espanyol ha augmentat un 23% des de 2010. Al 2021 se situa en un consum mitjà de 63 kg/hab/any i suposa un volum de mercat de 570 milions d’euros.