fbpx

RezeroLab Dades

Aigua envasada

Dades de les Illes Balears

Tot i les perfectes qualitats sanitàries i organolèptiques que té l’aigua de la xarxa a pràcticament tots els punts del país, el consum d’aigua envasada segueix sent l’opció escollida a moltes llars.


Si comparem el consum d’aigua de l’aixeta amb el d’aigua envasada, observem que l’aigua de l’aixeta aconsegueix disminuir molt l’impacte ambiental, ja que es redueixen els impactes derivats del transport, no es consumeixen recursos per a la fabricació de l’envàs, disminuint així l’impacte derivat de la gestió dels residus d’envasos.

Evolució de la quantitat d'aigua sense gas consumida per habitant de dret a les Illes Balears

Font:Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

El consum d’aigua envasada a les Illes Balears no ha experimentat cap declivi, malgrat les polítiques actuals a nivell europeu, estatal i balear per la prevenció de residus de plàstic d’un sol ús.
Les ampolles d’aigua són un tipus de residus prescindible, de vida útil molt curta i d’elevat impacte ambiental.