fbpx

RezeroLab Dades

Alta recollida selectiva

Dades de les Illes Balears

Uns nivells alts de recollida selectiva són un bon indicador del compromís i les bones pràctiques en matèria de residus, dutes a terme en un municipi. Com major sigui el percentatge de recollida selectiva, major és la quantitat de residus que potencialment podran ser recuperats i reciclats, contribuint així als principis de l’economia circular i a disminuir l’impacte ambiental que té associada la generació i el tractament dels residus.

Evolució del nombre d’habitants de les Illes Balears en funció del percentatge de recollida selectiva del seu municipi, i evolució del nombre de municipis amb una recollida selectiva superior al 60%

Font:Govern de les Illes Balears, Conselleries de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; IBESTAT, Institut d’estadístiques de les Illes Balears
NOTA: RS = recollida selectiva
Gràfica

El nombre de municipis que tenen una recollida selectiva superior al 60% ha augmentat significativament entre 2010 i 2021, passant de 2 municipis a 18.
Malgrat això, al 2021 la majoria de la població balear (el 53,7%) encara es trobava en municipis amb una recollida selectiva inferior al 20%