fbpx

RezeroLab Dades

Baixa recollida de la fracció resta

Dades de les Illes Balears

Uns nivells baixos de recollida de fracció resta solen anar acompanyats d’uns nivells alts de recollida selectiva o bé d’una baixa generació de residus per càpita. Aquest indicador és, per tant, un signe positiu de l’avanç d’un municipi cap al residu zero i cap a la correcta separació dels residus generats.

Evolució del nombre de municipis de les Illes Balears que recullen menys de 120 kg anuals per càpita de fracció resta

Font:Govern de les Illes Balears, Conselleries de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Gràfica

L’any 2021, només 17 municipis de les Illes Balears recollien menys de 120kg (un 25% respecte del total).
La gran majoria de municipis que generen menys de 120kg/hab/any a les Illes Balears són municipis de menys de 10.000 habitants i amb sistema de recollida de residus porta a porta.