fbpx

RezeroLab Dades

Bolquers d’un sol ús

Dades de l'Estat espanyol

Tot i les alternatives reutilitzables, els bolquers d’un sol ús segueixen sent l’opció utilitzada majoritàriament i el seu consum està estretament relacionat amb la natalitat.


Malgrat que els bolquers d’un sol ús presenten una durabilitat molt baixa i un gran impacte ambiental (productes multi-materials, ús de plàstics, alta complexitat de reciclatge), es tracta de productes que actualment no estan adherits a cap sistema de responsabilitat ampliada del productor (RAP) que garanteixi que els fabricants assumeixin els costos dels residus que generen.

Evolució del consum estimat de bolquers d’un sol ús a l'Estat espanyol, així com del nombre de persones usuàries

Font:Alimarket i Institut Nacional d’Estadística
NOTA: per al nombre de persones usuàries de bolquers s’ha considerat la població de 0 a 2 anys. El consum mitjà de bolquers per càpita anualment s'ha estimat en 2.190 unitats i el pes del bolquer després del seu ús en 200g.
Gràfica

El consum de bolquers d’un sol ús a l’Estat espanyol va suposar al 2022 una generació de residus de 421.300 tones. La totalitat d’aquests residus es gestiona com a fracció resta i s’estima que suposen el 2% en pes del total de residus generats anualment.