fbpx

RezeroLab Dades

Càpsules de cafè

Dades de l'Estat espanyol

Les càpsules de cafè representen un exemple de producte amb un mal disseny que no permet la seva correcta gestió com a residu i que pugui acabar sent reciclat. La seva mida petita i el fet que segueixin plenes de contingut orgànic quan s’han convertit en residus, dificulta el seu reciclatge, encara que la majoria d’elles estiguin fetes d’alumini i sigui un material totalment reciclable. A més, es tracta d’un producte que no cobreix cap necessitat real per la societat i que presenta moltes alternatives tradicionals i més sostenibles, com l’ús de cafetera italiana i cafès molt a granel.

Evolució de la quantitat estimada de càpsules de cafè consumides a l'Estat espanyol i la seva generació de residus associada

Font:Alimarket i Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

L’any 2021 ha estat el primer any en què el consum de càpsules de cafè ha disminuït respecte a l’any anterior, des de l’aparició d’aquest producte fa uns 15 anys.
Tanmateix, el consum d’aquest tipus de productes d’un sol ús és molt elevat, estimat en unes 2.440 milions d’unitats de càpsules anuals a tot l’Estat espanyol a l’any 2021.

Cal destacar que els residus de càpsules estan formats per un recipient (normalment d’alumini o plàstic) i una part majoritària de residus orgànics (cafè i humitat) que s’han de gestionar com a fracció resta perquè no són fàcilment separables. Amb les alternatives de consum de cafè lliures de càpsules, els residus orgànics generats es podrien compostar, a la vegada que s’evitarien els residus dels recipients de les càpsules.