fbpx

RezeroLab Dades

Càpsules de cafè

Dades de les Illes Balears

Les càpsules de cafè representen un exemple de producte amb un mal disseny que no permet la seva correcta gestió com a residu i que pugui acabar sent reciclat. La seva mida petita i el fet que segueixin plenes de contingut orgànic quan s’han convertit en residus, dificulta el seu reciclatge, encara que la majoria d’elles estiguin fetes d’alumini i sigui un material totalment reciclable. A més, es tracta d’un producte que no cobreix cap necessitat real per la societat i que presenta moltes alternatives tradicionals i més sostenibles, com l’ús de cafetera italiana i cafès molt a granel.

Evolució de la quantitat estimada de càpsules de cafè consumides a les Illes Balears i la seva generació de residus associada

Font:Alimarket i Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

El consum de càpsules descriu una tendència general de creixement des de l’aparició d’aquest producte fa uns 15 anys, malgrat que entre 2018 i 2021, el consum s’ha estabilitzat al voltant del 70 milions de càpsules anuals, probablement associat a la crisi per la covid-19. L’any 2021 presenta el màxim de generació per al període estudiat, de 73,4 milions d’unitats, més de 10 vegades la generació de l’any 2010.

Cal destacar que els residus de càpsules estan formats per un recipient (normalment d’alumini o plàstic) i una part majoritària de residus orgànics (cafè i humitat) que s’han de gestionar com a fracció resta perquè no són fàcilment separables. Amb les alternatives de consum de cafè lliures de càpsules, els residus orgànics generats es podrien compostar, a la vegada que s’evitarien els residus dels recipients de les càpsules.