fbpx

RezeroLab Dades

Consum de carn

Dades de l'Estat espanyol

El sobre-consum de productes d’origen animal ha demostrat estar estretament relacionat amb l’elevat impacte ambiental del sector alimentari i amb la crisi climàtica.


Una reducció del consum de proteïna d’origen animal, i la seva substitució pel consum de proteïna d’origen vegetal, contribuiria notablement a mitigar l’impacte ambiental derivat del sector alimentari, tant per l’alliberació de la pressió sobre el sòl i la resta d’ecosistemes naturals, com per la disminució dels gasos d’efecte d’hivernacle associats.

Evolució de la quantitat de carn consumida per càpita a l’Estat espanyol pels principals grups de productes càrnics

Font:Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Gràfica

El consum de carn, associat a un elevat impacte ambiental pel que fa al consum de recursos naturals i a les emissions de GEH, es manté estable entre els 40 i els 50 kg/hab/any en els últims anys a l’Estat espanyol, molt per sobre dels 26 kg/hab/any màxims que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (equivalent a 500g per setmana).