fbpx

RezeroLab Dades

Producció de residus municipals

Dades de l'Estat espanyol

Els residus municipals són tots aquells residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i altres serveis, i tots aquells generats als municipis que siguin assimilables als que es produeixen en aquests espais.

Evolució de la quantitat de residus municipals generats a l’Estat espanyol

Font:Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic
Gràfica

Entre 2014 i 2017 la generació de residus per càpita ha augmentat
de mitjana un 1,7% anualment, després d’un període de disminució. A partir de 2017, la generació de residus es manté força estable al voltant dels 475 kg/hab/any, amb una lleugera disminució al 2020 degut a la crisi de la covid-19.

En conjunt, la generació de residus per càpita a l’Estat espanyol ha disminuït un 8,2% en l’última dècada.