fbpx

RezeroLab Dades

Recollida selectiva bruta de residus

Dades de l'Estat espanyol

Aquest indicador de recollida selectiva mostra el percentatge de residus municipals que són recollits diferenciadament per part de la ciutadania i els comerços amb la finalitat de poder-les reciclar , i així, estalviar recursos i energia necessaris per a la fabricació dels productes.

Evolució de la quantitat de residus recollits selectivament, així com el percentatge de recollida selectiva bruta sobre el total de residus generats a l'Estat espanyol

Font:Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i Institut Nacional d’Estadística
RSB = recollida selectiva bruta // La fracció altres inclou els següents residus recollits selectivament: poda i jardineria, residus metàl·lics, residus de plàstic no envàs, fusta, tèxtil, residus voluminosos, piles i bateries i altres residus recollits selectivament.
Gràfica

La recollida selectiva ha augmentat molt lleugerament entre 2010 i 2021, amb un augment de tant sols 3,5 punts percentuals.
La fracció que més ha crescut en recollida selectiva en aquest període són els envasos lleugers, amb un 39% de creixement, seguida del vidre amb un 9% de creixement.