fbpx

RezeroLab Dades

Recollida selectiva bruta de residus

Dades de les Illes Balears

Aquest indicador de recollida selectiva mostra el percentatge de residus municipals que són recollits diferenciadament per part de la ciutadania i els comerços amb la finalitat de poder-les reciclar , i així, estalviar recursos i energia necessaris per a la fabricació dels productes.

Evolució de la quantitat de residus recollits selectivament, així com el percentatge de recollida selectiva bruta sobre el total de residus generats a les Illes Balears

Font:Govern de les Illes Balears, Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
RSB = recollida selectiva bruta // La fracció altres inclou els següents residus recollits selectivament: poda i jardineria, pneumàtics, residus assimilables a urbans procedents de residus de la construcció, RAEE i residus voluminosos.
Gràfica

El percentatge de recollida selectiva ha augmentat molt lentament en els últims 4 anys, i ha arribat a un màxim del 30% respecte el total de residus generats al 2021, lluny dels objectius de recollida selectiva del 55% que marquen les polítiques estatals i europees per al 2025.