Iniciatives legislatives

Més enllà de la limitació de les bosses de plàstic

A nivell de Catalunya la solució a tants residus al mar, mals gestionats i innecessaris, passa per desenvolupar una política clara de prevenció que focalitzi el problema del malbaratament de recursos naturals I la cultura d'usar i llençar envers el canvi de paradigma que suposa el residu zero. Així les cinc accions que considerem prioritàries serien:

  • Desplegament d'incentius per a la reutilització
  • Implantacio del Sistema de Retorn d'envasos per a les ampolles, llaunes i brics de begudes.
  • Aprovació de la llei de prohibició de la lliure distribució de bosses de plàstic de nanses.
  • Prohibició de l'ús de microesferes de plàsticGarantir que no es posen al mercat productes que no puguin ser reutilitzables, reparables, reciclables o compostables.