fbpx
Re-solucions i serveis

5 motius per impulsar el Comerç Verd als municipis

Els ens locals tenen bons motius, tant econòmics com ambientals, per promoure la certificació Comerç Verd als seus municipis.

Rezero ofereix als ajuntaments una fórmula per enfortir el comerç local alhora que es faciliten pràctiques de consum més sostenibles.


L’estat de salut del teixit comercial és un indicador rellevant de l’economia municipal. Des del punt de vista ambiental, a més, els establiments tenen un paper molt significatiu, en la mesura que poden facilitar pràctiques de consum més respectuoses amb l’entorn natural. És per això que, des dels seus inicis, Rezero ha treballat de forma estreta amb els comerços de proximitat i coneix a fons les seves necessitats.

Certificar per posar en valor i donar facilitats

Comerç Verd és la certificació que Rezero atorga a comerços de Catalunya i Balears amb una oferta sostenible que garanteix el consum conscient a les persones consumidores. És a dir, aquells que tenen una oferta a granel, que fomenten la reutilització d’envasos, i el producte local i ecològic. A més, al voltant de la certificació s’ha creat un espai on els comerços poden trobar informació i eines per fer més sostenible la seva oferta i transmetre el missatge entre la seva clientela. 

Avui en dia, ja han obtingut la certificació més de 800 comerços, repartits entre 52 municipis d’arreu de Catalunya i Balears.

La certificació Comerç Verd aporta valor als mateixos establiments, però també a la ciutadania i a l’economia local. A continuació, s’exposen els principals motius pels quals paga la pena apostar pel Comerç Verd des d’ajuntaments i altres ens locals.

5 motius per impulsar el comerç verd als municipis

1. Promocionar el comerç i producte local

Impulsar el comerç local de qualitat i sostenible és una estratègia de posar en valor l’oferta comercial local. Es contraresten així les tendències de canvis de consum que dificulten la viabilitat de les activitats econòmiques de proximitat. Quan un ajuntament aposta pel Comerç Verd, el comerç del municipi se sent acompanyat i ajudat, i pren consciència de la seva responsabilitat.

 


2. Donar visibilitat als comerços que faciliten alternatives de consum conscient

Comerç Verd dona visibilitat a una oferta sostenible local que, d’altra manera, pot passar desapercebuda per la ciutadania. Es millora així la competitivitat del comerç de proximitat amb oferta sostenible.

 

Carme Vinyeta, Idoni (Barcelona)

“Per nosaltres és un suport, sobretot de divulgació, perquè ens ajuda a arribar als nostres clients, a fer que puguin agafar uns hàbits de consum molt més ecològics i que el residu sigui zero.”

 

 

 

 

 

En obtenir la certificació Comerç Verd, a més de poder ostentar el distintiu de la certificació en el mateix establiment, els comerços també apareixen al mapa del web.

Amb aquesta eina, concebuda per facilitar la localització dels establiments amb oferta sostenible, també es posa de manifest en quins municipis s’està apostant pels establiments que treballen amb criteris ambientals.

3. Normalitzar i difondre el consum conscient i les alternatives sostenibles als municipis, i facilitar-ne l’accés

La certificació Comerç Verd apropa les opcions i alternatives de consum conscient a la ciutadania local, i per tant els facilita l’accés a un consum conscient al territori. Impulsar el Comerç Verd al municipi vol dir apostar per garantir a la ciutadania el seu dret a fer un consum sense residus, local i amb el menor impacte possible. A més, en posar en valor l’oferta local sostenible també s’incentiven canvis en les pràctiques de consum.

 

Andreu Oliver, Manacor

“Jo voldria que a cada poble hi hagués botigues amb oferta sostenible i que es normalitzés el consum de productes ecològics. Crec que tots hi sortiríem guanyant.”

 

 

 

 

 

 

 

 

El gener de 2022 es recollia en un estudi europeu que un 68% de les persones consumidores entrevistades són conscients que els seus hàbits de consum afecten negativament el medi ambient, un 85% es va preocupar per l’impacte sobre la seva salut dels productes químics en els productes quotidians, i un 89% li preocupa l’impacte ambiental dels plàstics en aquests productes.

 

4. Facilitar l’accés dels comerços a recursos i informació

Amb Comerç Verd, els comerços del municipi descobreixen el web de la certificació, un espai amb recursos i eines innovadores i rigoroses que els ajuden a fer una transició cap a una oferta més sostenible. Per exemple, s’hi pot consultar la “Guia de venda a granel” i la “Guia de venda a domicili sostenible” i també trobar-hi propostes de formació.

A més, els comerços certificats tenen accés a formació exclusiva i a la plataforma Connecta. És un espai on Rezero publica notícies sobre ajuts, premis i formacions del sector, així com idees sobre màrqueting i comunicació especialitzada. També hi ha un espai de fòrum, per establir vincles entre els comerços afins, compartir experiències i debatre sobre temes controvertits, com la falsa solució del bioplàstic. Amb Connecta, els comerços se senten part d’un teixit comercial compromès amb el residu zero.

5. Apoderar la ciutadania per fer un consum crític

La certificació de Comerç Verd, la comunicació de les seves característiques, i les dinàmiques relacionades, tenen com a objectiu final augmentar l’esperit crític de la ciutadania, sensibilitzar-la sobre la necessitat de fer un consum conscient, i animar-la a participar de forma activa.


Per tant, el Comerç Verd també apodera a la ciutadania davant la presa de decisió en els actes de consum i els facilita espais de participació on formar part de la transformació social vers el residu zero.

Anna Romero, Sant Pol de Mar

 

“Com a consumidora crec que podem fer moltes coses per reduir la quantitat de plàstics que generem, però ha de ser relativament fàcil poder-ho fer, i jo crec que el Comerç Verd facilita moltíssim les coses.”

 

 
 

Més de 15 ajuntaments ja han fomentat aquests cinc pilars amb la certificació Comerç Verd. Amb Rezero, han identificat els establiments amb oferta sostenible i han impulsat accions de sensibilització sobre consum conscient. És el cas de Barcelona, Cornellà, Badalona, Sant Boi de Llobregat, Girona i Manacor, però també municipis més petits, com Esporles o Pallejà. El teu municipi pot ser el següent!

 


Si vols més informació de com potenciar el comerç verd del municipi amb Rezero,

 

17 d’abril de 2023