fbpx
Re-solucions i serveis

L’Ajuntament de Llagostera bonifica les famílies Residu Zero

Llagostera és un municipi que no ha parat d’avançar en l’àmbit de gestió preventiva dels residus. Aquí tenim el seu recorregut:

Va començar el sistema de recollida Porta a Porta l’any 2004, sent pioner a comarques gironines.

L’any 2018, amb l’inici del nou contracte de recollida d’escombraries i la incorporació de cubells amb xip, l’Ajuntament va implantar una bonificació per la participació en la recollida selectiva per tal d’incentivar-la entre la ciutadania. Per obtenir-la, calia realitzar un nombre mínim d’aportacions anuals de les fraccions orgànica i envasos.

Però aquesta bonificació deixava fora les famílies que generaven pocs residus. És a dir, justament les que ho feien millor, quedaven excloses de la bonificació.

Per tal de corregir-ho, l’any 2020 es va introduir en la taxa d’escombraries una bonificació, de fins al 30%, anomenada “Compromís Residu Zero”. Està pensada per aquelles famílies que generen pocs residus perquè han adoptat hàbits de prevenció.

En adherir-s’hi, les famílies es comprometen a reduir els residus generats a través d’hàbits de consum responsables.

Les persones adherides passen anualment una Inspecció Tècnica de Residus al domicili, en què el personal de l’Àrea de Medi Ambient avalua el grau d’acompliment del compromís i atorga una puntuació que determina la bonificació a aplicar.

L’establiment d’aquesta bonificació a la taxa de residus, incentiva que més famílies participin de les polítiques de reducció de residus i avancin cap al Residu Zero, sobretot de les més conscienciades. Serveix d’estímul, reconeixement i premi pel seu compromís amb el medi ambient i amb el planeta.

Enguany, a més, han volgut fer la campanya ‘Jo CoCo: el repte residu zero’, impulsada per Rezero, amb 5 jornades explicatives per incentivar i fomentar la reducció de residus entre la ciutadania.