fbpx
Re-solucions i serveis
2021 / Actualitat

El 95% dels residus extrets del contenidor de rebuig son compostables o reciclables

Autòpsia de residus a Ripoll

El passat dimecres 22 de setembre, en el marc de la Setmana de la sostenibilitat es va realitzar pel Consell del Ripollès, l’Autòpsia dels residus, de Rezero consistent en analitzar el contingut d’una mostra de bosses d’escombraries de contenidors de rebuig per tal de conscienciar sobre el fet que la majoria de residus que van a parar al contenidor de resta són recuperables, ja siguin compostables, reutilitzables o reciclables i que, per tant, haurien de dipositar-se en altres contenidors.

A l’autòpsia es va poder observar com el 95% dels residus eren compostables o reciclables i no haurien d’haver-se dipositat en aquest contenidor.

Cal destacar, els residus orgànics, que representaven gairebé el 50% dels residus analitzats, un 20% dels quals corresponia, a més, a malbaratament alimentari. Així doncs, és evident la necessitat de reforçar la importància de la recollida selectiva de la fracció orgànica, uns residus que poden ser fàcilment recuperables si es separen correctament perquè puguin ser destinats a una planta de compostatge.

Destacar, també, l’elevat nombre d’envasos i embolcalls de plàstic, metall i brics. Tot i ser elements que pesen poc, representen més del 17% dels residus analitzats. Tot i que no es quantificava el volum, sí que es va observar com la meitat del residus analitzats corresponien a envasos.

Aquesta acció va ser impulsada pel Consell Comarcal del Ripollès i l’empresa de recollida de residus UTE Ripollès Urbaser, SA i VIGFA Residus, SLU.

Nota: Pel que fa als envasos de vidre, representant prop del 15% dels residus, es considera que és una dada esbiaixada ja que es va observar que una part important d’aquesta fracció provenia d’un establiment de restauració.


FRACCIÓ RESTA
PES%
Pes total de les 20 bosses abans de classificar:59,7
Residus orgànics21,536,1
Malbaratament alimentari5,59,22
Paper i cartró4,77,88
Envasos i embolcalls de plàstic, de metalls, fusta i brics9,916,54
Envasos d’aigua0,61
Envasos de vidre8,814,76
Tèxtil4,27
Altres reciclables i especials1,93,14
Rebuig2,64,36
TOTAL59,7100