fbpx

Bolquers / Juliol sense plàstic

En el context del Juliol sense plàstic, volem posar l’accent a diversos productes que tenen plàstic però que s’oculten per diversos motius. La majoria dels bolquers d’un sol estan fets de plàstics sintètics, cel·lulosa i gels superabsorbents. Acostumen a tenir tres capes:

-la primera, en contacte amb la pell, sol ser de polipropilè i impedeix el retorn de la humitat,

-la segona, l’absorbent, acostuma a contenir cel·lulosa i/o fibres sintètiques amb o sense polímer superabsorbent (SAP).

-la tercera és una capa exterior impermeable, de polietilè.

També incorporen adhesius i gomes elàstiques. En total, es calcula que el 22% d’un bolquer és plàstic.


Generació de residus

Els primer 24 mesos de vida un sol nadó genera més d’una tona de bolquers d’un sol ús.


Alternatives a casa

La informació sobre l’impacte ambiental i social del consum, ens interpel·la i ens porta a buscar canvis d’hàbits.

Els darrers anys, molts famílies han optat per utilitzar bolquers reutilitzables i han comprovat l’estalvi econòmic que representen. En relació amb la producció de residus, una família tipus que opta per bolquers reutilitzables pot estalviar un 99% dels residus que generaria fent servir bolquers d’un sol ús i s’estalvia 1.500 euros.

Es considera que no cal tenir més de 20 bolquers, que tenen 4 anys de vida útil. Un cop utilitzats, es poden acumular durant un o dos dies fins el moment de fer la rentadora.


Accions estructurals

Els canvis d’hàbits de consum formen part de la solució, però calen polítiques públiques i la implicació del teixit empresarial per accelerar la transformació del model productiu.

Algunes mesures normatives que podrien ajudar a fomentar l’ús de bolquers reutilitzables:

– Establiment d’objectius de reducció i reutilització de residus.

– Aplicació d’incentius financers per promoure l’oferta de bolquers reutilitzables.

– Implementació d’esquemes de responsabilitat ampliada del productor (RAP), de manera que siguin les empreses productores de bolquers d’un sol ús les que cobreixin els costos de les mesures de sensibilització, la recollida, el transport i el tractament de productes. Així mateix, les productores assumirien els costos de la recopilació de dades i de la presentació d’informes, així com de l’establiment de mesures de foment de bolquers reutilitzables.

Imposició de restriccions de substàncies perilloses i de transparència obligatòria, de manera que s’evitin certs components i que l’etiquetat inclogui informació completa de la composició dels bolquers.

Altres mesures:

Plans de foment de l’ús dels bolquers reutilitzables a les escoles bressol, com el de Reus, Torrelles de Llobregat, o Sant Cugat del Vallès.

Articulació de sistemes de rentat a escala local o de barri.


Més informació

Rezero. Els costos ambientals i econòmics dels productes menstruals d’un sol ús, bolquers infantils i tovalloletes humides. Impacte d’aquests productes d’un sol ús a Europa i Catalunya. 2019

Rezero. Culets sense plàstic.


Consulta els altres plàstics ocults