El principal objectiu del projecte reWINE és demostrar la viabilitat d’un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d’ampolles de vidre en el sector vitivinícola.

El projecte involucra consumidors, cellers, bars, restaurants, empreses distribuïdores, botigues i deixalleries per posar en marxa un circuit de reutilització d’ampolles de vi, des del seu rentat, etiquetatge, embotellament i distribució al mercat fins a la seva recol·lecció.

La reutilització, tot i ser una prioritat en la jerarquia europea de residus es troba en clar retrocés, així segons dades d’ADISCAT, a Catalunya, per posar un exemple, els envasos retornables només representen un 19% del total d’envasos del mercat i limitat al sector de l’hostaleria.

Els envasos de vi actualment no es reutilitzen en cap dels seus canals de distribució, ni tant sols en hotels, restaurants i càterings, com passa en altres sectors de begudes, com els envasos de refrescos o cerveses.

Per això, el projecte reWINE ha identificat les oportunitats i barreres de la reutilització d’ampolles de vi, a través de dades experimentals que asseguren la seva viabilitat tècnica, sanitària i de qualitat. Està demostrat que és una solució rendible per les empreses i el medi ambient.

La indústria del vi és una de les més afectades pel canvi climàtic, ja que la vinya i la qualitat del vi depèn en gran mesura de les condicions atmosfèriques. Per això s’han d’implementar noves tècniques i estratègies per reduir la petjada de carboni.

El sistema de reutilització d’ampolles de vi que proposa el projecte reWINE té en compte tot el procés de l’ampolla, des del seu etiquetatge, rentat, distribució al mercat fins a la recol·lecció de les ampolles buides, i involucra bodegues, deixalleries, restaurants, botigues i consumidors.

Etiquetatge i introducció al mercat: Els cellers embotellen el vi i etiqueten les ampolles. Les ampolles surten dels cellers i es posen al mercat.

Recol·lecció :Les ampolles de vi es recullen a partir de diferents canals, abans de ser rentades i embotellades de nou:

Cellers

Deixalleries i plantes de reciclatge

Restaurants

Botigues

Transport: Les ampolles buides es transporten a la planta de rentat.

Rentat i reutilització: Les ampolles buides es netegen a la planta de rentat i es tornen als cellers perquè comenci de nou el cicle.

Vegeu el projecte pilot reWine a Catalunya

T’interessa col·laborar amb reWine a Balears ?


Imatges

Col·labora amb nosaltres!

Col·labora amb Rezero i entra a l’experiència Residu Zero! Amb tu serem més.

Si ets una persona, empresa, entitat o administració, tens diferents formes de donar suport a l’activitat de Rezero.

Col·labora amb Rezero

Altres projectes

Jo consumeixo conscientment

Jo consumeixo conscientment Cada cop més persones s’esforcen per reduir residus en el seu dia a dia. Amb la campanya #JøCøcø, Rezero vol amplificar aquestes experiències positives individuals de cønsum cønscient, connectar-les entre sí i posar-les en valor. A través de diverses històries i experiències pràctiques de consumidors conscients -o cøcøs- la campanya convida a […] Veure més

Comerç Verd

La societat és cada vegada més conscient del seu consum i cerca el comerç que ofereix productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient i la salut. Comerç Verd és una iniciativa pensada per identificar i donar a conèixer aquells petits comerços de proximitat que tenen a la venta una oferta en aquesta línea. […] Veure més