fbpx

Només el 34% de la cistella estàndard a Menorca es pot comprar a granel

Rezero analitza la cistella estàndard de la compra a Menorca segons criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus.


L’estudi “Anàlisi de la producció de residus associada a la cistella estàndard de la compra a Menorca” posa de manifest les dificultats per comprar els productes bàsics aplicant els criteris de sostenibilitat següents: la proximitat, la producció ecològica i l’absència d’envasos d’un sol ús.

El sobreenvasat

Els resultats de l’estudi mostren com un 6,5% del pes de la compra són envasos, un 13,7% del pes dels quals són superflus, és a dir, són envasos o parts d’envasos que podrien eliminar-se sense afectar a la conservació, distribució i comercialització del producte. La majoria d’elements superflus trobats són parts d’envasos amb funcions estètiques, únicament d’etiquetatge o materials d’unió en agrupacions d’envasos individuals, així com envasos sencers en productes que no necessiten envasat, com la fruita i la verdura. De fet, el 65% dels productes de la cistella estàndard estan preenvasats, molt per sobre del 16% que hi hauria d’haver si s’envasés només l’indispensable.

Pel que fa als materials dels envasos, d’acord amb els resultats obtinguts de generació de residus en pes, d’emissions i de reciclabilitat dels envasos analitzats, els que obtenen uns millors resultats a nivell de sostenibilitat són, de manera generalitzada, els monomaterials de vidre, paper i cartró o alumini.

Poc producte a granel

Es conclou que el mètode d’envasat que implica menys generació de residus, menys impacte ambiental i un grau més alt de reciclabilitat o reutilització és la venda a granel, seguit de l’ús d’envàs reutilitzable. Malgrat això, només un 34% dels productes de la cistella estàndard s’han pogut comprar a granel, mentre que fins un 58% dels productes de la cistella es podrien haver adquirit en aquest format sense problemes. En general, els establiments que tenen més oferta de productes a granel són els mercats i hipermercats.

Barreres per fer una compra sostenible

S’han identificat també que les dificultats i limitacions que les persones consumidores es troben a l’hora d’adquirir productes a granel o en envàs reutilitzable sovint són fruit de la manca de protocols de compra més sostenibles i que responen a aspectes funcionals fàcilment modificables.

La gran diversitat d’envasos per un mateix producte i la manca d’informació clara d’impacte social i ambiental de l’envàs, també dificulten a les persones consumidores la identificació dels productes amb envasos més sostenibles, atès que la major part de la ciutadania no està familiaritzada amb els impactes ambientals dels materials d’envasat.

Més proximitat que producció ecològica

En relació a l’oferta de productes de proximitat (produïts dins el territori de les Illes Balears) la mitjana és del 42%. Dels 12 establiments analitzats, són els mercats i hipermercats els que presenten una major oferta. Pel que fa als productes de producció ecològica, la mitjana es redueix al 26,5%.

Tot i que és cert que els productes de proximitat i ecològics s’estan incorporant recentment a molts establiments comercials, des del punt de vista de la sostenibilitat, es fa visible la necessitat d’augmentar-ne encara més l’oferta a tots els comerços i supermercats.

Finalment, havent comparat una compra de la cistella estàndard de Menorca basada en criteris de consum conscient en els diferents establiments analitzats, s’ha comprovat com els establiments on es troben amb més facilitat productes a granel, envasats en formats més sostenibles, amb menys impacte ambiental i més reciclabilitat, són els mercats tradicionals.

Metodologia de l’estudi

La cistella de la compra analitzada està formada per 18 productes alimentaris. S’han seleccionat els més consumits d’entre les 15 categories d’aliments de consum majoritari a les llars (fruita i verdura, productes d’origen animal, aliments preparats i conserves, i també begudes). També s’hi ha inclòs el sabó de mans, el producte d’higiene més consumit. Per a tots els productes de la cistella s’han analitzat tots els formats d’envasat disponibles en cada establiment i se n’ha quantificat la generació de residus associada i l’impacte ambiental. A més, l’estudi ha analitzat un total de 12 establiments diferenciats per categoria: hipermercat, supermercat, comerç urbà i mercat tradicional.

Per un canvi de model

La finalitat d’aquest estudi és incentivar l’adopció de mesures perquè Menorca faci front al nou marc legal i transiti, de forma ràpida i decidida, cap a un model de producció i consum basat en el residu zero i l’economia circular. És per això que, més enllà de l’anàlisi, l’estudi també apunta estratègies en aquesta direcció. En concret, inclou un recull de propostes per reduir els envasos associats al consum d’aliments i fomentar els productes de proximitat i ecològics. En aquest sentit, Rezero defensa que la prevenció i reutilització de residus són tan urgents com prioritàries en l’àmbit dels envasos. Però per sortir del model lineal d’usar i llençar cal redissenyar completament la manera com es produeixen els productes i aquests arriben al consumidor final.

Presentació pública amb el director insular de Medi Ambient

Rosa García, directora general de Rezero, ha presentat avui els resultats de l’estudi, acompanyada de n’Esteve Barceló, director insular de Medi Ambient. La investigació s’ha fet amb el suport del Consell Insular de Menorca i l’Agència Menorca Reserva de la Biosfera, i en el marc de la concessió d’ajuts per a estudis i investigacions ambientals a la reserva de biosfera.

Durant la presentació, de la qual es pot veure la gravació aquí, n’Esteve Barceló ha subratllat que, “A més de les mesures de reducció d’envasos impulsades des de les administracions, els consumidors també tenim un gran poder de decisió a l’hora de triar els productes que consumim, en funció del seu origen i la forma com els adquirim.” Així mateix, Rosa Garcia ha destacat que el treball vol contribuir a promoure bones pràctiques per part de les empreses de la cadena de subministrament, que els permetin ser realment competitius en el mercat menorquí i garantir el dret del consumidor a consumir sense generar residus.

Menorca, 27 de gener de 2022