fbpx
Societat Residu Zero

Amb el Porta a Porta sobren raons

El sistema Porta a Porta és l’aposta municipal residu zero per complir àmpliament l’objectiu europeu de recuperar el 50% dels residus

La gestió de residus municipals és un dels àmbits clau de la política ambiental municipal, i també aquell on els ajuntaments dediquen més recursos. Per aquest motiu, cal emprar tot un ventall d’eines, des de la inversió pública fins a les normatives locals, passant per la comunicació, per aconseguir cada vegada millors resultats en prevenció i en recollida selectiva.

Per sortir de l’estancament provocat per l’actual sistema de recollida basat en contenidors oberts on es barregen residus de tota mena, s’han de prioritzar sistemes que permetin individualitzar la recollida de residus i implantar mesures que promoguin la gestió dels residus el més a prop possible del punt de generació: el sistema de recollida porta a porta és en aquest sentit primordial i necessari per als ajuntaments.

Sense la implantació del porta a porta no aconseguirem els nivells de recuperació fixats per la UE. Simplement. L’Estat espanyol s’enfronta a el desafiament de reduir de forma significativa el malbaratament de recursos i l’impacte ambiental associat als residus. Per aconseguir-ho, s’imposa la necessitat d’introduir, especialment a les grans ciutats, un sistema de recollida molt més efectiu que l’actual. Un sistema en què la ciutadania sigui part activa del canvi i vegi recompensat el seu esforç.

El canvi de sistema: necessitat ineludible

Si bé l’objectiu de recuperació europeu per al 2020 era del 50%, les dades a Espanya al 2019 estaven al voltant del 35%. Aquest flagrant incompliment posa en evidència que els successius governs no han estat a l’alçada i no s’han implementat les polítiques necessàries. Continuem de ple, doncs, en el model de producció i de consum lineal, amb tractaments finalistes (abocadors i incineradores) defensats per la mateixa administració.

Immersos en una emergència climàtica sense precedents, no podem continuar permetent-nos un model ineficient de la gestió dels residus. Menys encara si és possible quan les alternatives existeixen i estan funcionant amb èxit.


Les xifres avalen el porta a porta

El sistema de recollida de residus porta a porta és un model contrastat que ofereix resultats inigualables. Ja s’ha implantat i va en augment en més de 200 municipis a Catalunya, uns 35 municipis a les Illes Balears, desenes al País Basc i a Navarra, i mitja dotzena al País Valencià.

Les dades de la seva recent introducció al barri barceloní de Sant Andreu tornen a demostrar-ho. A hores d’ara, després de només tres mesos d’implantació, està arribant a les plantes de recuperació el 80% dels residus generats al barri.

Aquest resultat significa doblar el 37% que s’obtenia amb el model anterior i superar àmpliament el 65% de l’objectiu europeu fixat per al 2035. Insistim: amb només tres mesos. I una altra dada per a prendre nota: d’aquest 80%, només entre un 2 i un 4% són impropis; és a dir, es guanya, i molt, en recuperació i es guanya també en eficiència en els processos de reciclatge.

Responsabilitat urbana i solidaritat territorial

És imprescindible forçar aquesta acceleració de resultats, especialment a les ciutats més poblades, com Madrid, Barcelona, ​​València i Sevilla, i les seves àrees metropolitanes. És en les grans àrees urbanes on s’ha d’apostar sense més dilació pel sistema de recollida porta a porta, tot i el repte que suposa qualsevol canvi de gestió d’aquesta magnitud. Perquè les grans àrees urbanes són els grans focus de producció de residus.

També es tracta, doncs, d’una qüestió de solidaritat territorial, ja que els residus que es generen i recullen en elles, acaben en les diferents plantes de tractament finalistes escampades pel territori, mai molt a prop dels grans generadors urbans. Si hi ha un sistema que permet reduir la quantitat de residus externalitzats per les grans ciutats, per responsabilitat urbana, cal implantar-lo.
Les claus de l’èxit de el sistema porta a porta

És innegable que un canvi conceptual com el que planteja el sistema de recollida de residus porta a porta suposa un desafiament a administracions públiques, empreses i ciutadania. Però no és moment per eludir responsabilitats i les experiències anteriors ens indiquen les claus de l’èxit per a la seva implantació.

D’una banda, cal fer un important esforç comunicatiu per transmetre a la ciutadania la necessitat del canvi. També per informar dels aspectes logístics associats a el nou model, dilucidar dubtes i superar reticències. Cal tenir molt present en tot moment que els canvis d’hàbits xoquen amb la força del costum. I no oblidar que s’està imposant un esforç addicional a una ciutadania que en molts casos ja viu en situacions de precarietat, amb limitacions econòmiques, d’espai i de temps. D’altra banda, el porta a porta requereix treballar amb minuciositat per adaptar-lo a la realitat de cada barri, poble o ciutat, i fer actualitzacions periòdiques per ajustar-lo quan sigui necessari. El model és flexible i els llocs on ja s’ha implantat donen exemple de com trobar solucions a cada cas.

Porta a porta

Recompensa a l’esforç personal

Davant d’una ciutadania cada vegada més conscienciada de la crisi ecològica, cal facilitar eines perquè aquesta pugui reduir de forma efectiva l’impacte ambiental del seu dia a dia. El model de recollida selectiva actual, amb els seus contenidors oberts on es barregen residus de tota mena no dóna resposta a aquesta necessitat. A contra, ja que transmeten a les persones més conscienciades la percepció que el seu esforç cau en sac trencat.

Per revertir aquesta situació, cal acabar amb l’anonimat dels residus. A tots els nivells. De la mateixa manera que defensem la importància que les indústries assumeixin els costos ambientals dels seus residus; Igual que exigim que s’apliqui el principi de responsabilitat ampliada del productor, creiem que ha arribat el moment que els residus domèstics tinguin nom i cognom. Per assumir responsabilitats i per compensar esforços, ja que amb el sistema de recollida porta a porta pot premiar a les veïnes i els veïns amb descomptes en les taxes de residus. I també perquè creiem que l’eficiència de sistema i la recompensa a l’esforç personal són bones raons per animar a fer el pas a la ciutadania que encara es resisteix a separar correctament els seus residus.

A més, el sistema porta a porta possibilita no només la tornada d’incentius, sinó també la implantació del pagament per generació i aplicar el principi que qui contamina paga, és a dir que, el que genera més residus, paga més.
Per un sistema més just i eficient

Així doncs, des d’Alianza Residuo Cero animem als ajuntaments de tot l’estat a implantar el porta a porta, seguint l’estela de ciutats com Barcelona i, alhora, reivindiquem que és el moment perquè el Govern aposti decididament per una nova política de gestió preventiva, que prioritzi sistemes de recollida de residus eficaços i avalats per les xifres de recuperació. I no només per complir amb els objectius europeus. També per solidaritat territorial, per compensar l’esforç personal de la ciutadania compromesa i per animar a la qual encara no ho està, per deixar de malbaratar recursos i per reduir emissions. Per tenir, en definitiva, unes vides, uns pobles i unes ciutats més sostenibles.

L’Alianza Residuo Cero està conformada per les entitats Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero i Surfrider.

Forma part de Zero Waste Europe, plataforma formada per 30 organitzacions de 24 països europeus. Segons aquesta plataforma, s’entén per “Residu Zero” el model de gestió de residus que tracta d’emular els cicles de la natura en què tots els materials descartats per un procés són necessaris per a un altre ús, de manera pragmàtica i a llarg termini. Residu Zero significa dissenyar i gestionar els productes i els processos de manera que es redueixi el volum i la toxicitat dels residus generats, es conservi i es recuperin tots els recursos i no es cremin ni enterrin. La implementació de models Residu Zero eliminaria totes les emissions a l’aire, aigua i sòl que amenacen en l’actualitat a la salut humana, animal, vegetal i planetària.

Altres pàgines d’interès sobre el Porta a Porta:

www.portaaporta.org

https://ent.cat/tag/porta-a-porta/