fbpx

L’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, dels quals un 7,7% són prescindibles


El director de l’Agència Catalana del Consum, Francesc Sutrias, ha presentat avui els resultats de l’estudi elaborat per Rezero “Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable”, que analitza l’oferta de productes en els establiments amb major quota de mercat a Catalunya, en base a criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus.

L’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, dels quals un 7,7% són envasos –o parts d’envasos–  superflus i prescindibles. Són dades que s’extreuen de l’estudi Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable, elaborat per la fundació Rezero, i que ha impulsat l’Agència Catalana del Consum (ACC), amb l’objectiu de conèixer i analitzar l’oferta de productes i el cost de la cistella de la compra estàndard a Catalunya en base a criteris de proximitat, producció ecològica i generació de residus.

El director de l’ACC, Francesc Sutrias i Grau, acompanyat de la directora general de Rezero, Rosa García Segura, ha presentat avui els resultats d’aquest estudi, “que vol ser una eina per incentivar l’adopció de mesures perquè Catalunya transiti cap a un model de producció i consum basat en el residu zero i l’economia circular”, ha assenyalat Sutrias. “Amb aquesta iniciativa volem aportar coneixement a la ciutadania i fomentar les bones pràctiques i l’autoregulació a partir de la conscienciació dels actors econòmics, que cada vegada són més conscients de l’impacte ambiental que té el consum en la sostenibilitat del planeta”. Així mateix, el director de l’ACC ha remarcat el compromís del Govern “amb la transició ecològica, el consum responsable, la prevenció de residus i la sostenibilitat” i ha afegit que “des de l’Agència Catalana del Consum col·laborem amb d’altres organismes públics, especialment amb l’Agència de Residus de Catalunya, perquè el país transiti cap a un model de producció i consum basat en l’economia verda”. Amb aquest objectiu, ha afegit que “estem treballant, en el marc de les nostres competències, per actualitzar la Llei del Codi de consum per contribuir a la reducció de residus en l’àmbit comercial”.

De la seva banda, la directora de Rezero ha destacat que “cal que administració i empreses treballin plegades per garantir un consum sota criteris de racionalitat i sostenibilitat amb relació a la preservació del medi ambient, que queda recollit en el Codi de Consum de Catalunya, però que no sempre és a l’abast de la ciutadania”. En aquest sentit, ha destacat que l’estudi inclou un apartat on es recullen diverses mesures a impulsar per reduir envasos d’un sol ús i productes sobreenvasats, entre les quals ha esmentat “el foment de la venda a granel i la implantació de sistemes que facilitin l’ús d’envasos retornables, ja siguin aportats per les consumidores com pels mateixos establiments”.

Conclusions principals de l’estudi Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum

L’estudi posa de manifest que l’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, un percentatge elevat si es té en compte que aquests estan fets de materials de poc pes, com ara plàstics o cartró. També apunta com a destacable que un 7,7% d’aquests envasos o parts d’envasos són totalment superflus i prescindibles i que, per tant, podrien eliminar-se sense cap mena d’afectació en la distribució, la comercialització ni la conservació del producte. S’han considerat envasos o elements superflus aquells que contenen un aliment que, per la seva naturalesa, no cal que sigui envasat; els dobles envasats o aquelles parts de l’envàs que no són necessàries per conservar, distribuir o comercialitzar el producte; o bé aquells que únicament compleixen funcions estètiques, d’etiquetatge o d’unió amb altres envasos.

A més, els resultats de l’estudi assenyalen que si bé un 61% dels productes de la cistella estàndard podria comprar-se a granel –l’opció de venda de menys impacte ambiental–, a la pràctica només és possible en un 36%. Pel que fa a productes, els més fàcils de trobar a granel són les fruites i les verdures, seguit dels productes de carnisseria, xarcuteria i peixateria.

D’altra banda, l’estudi indica que actualment el 63% del productes es comercialitzen preenvasats, per sobre del 16,7% que hi hauria si s’envasés seguint criteris de sostenibilitat. Només un 1% dels productes són venuts en envàs retornable i l’únic exemple que s’ha trobat de producte amb aquest tipus d’envasat és l’aigua, fet que posa de manifest la necessitat d’implementar polítiques i mesures que afavoreixin aquest format d’envasat, així com els sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR).

Quant a l’oferta de productes de proximitat, l’estudi indica que el 60,7% dels productes de la cistella de la compra estàndard es poden trobar de proximitat, percentatge que en els mercats tradicionals arriba fins al 83,33%. Pel que fa a la mitjana d’aliments de producció ecològica, se situa en el 43,12%.

Per realitzar l’estudi, Rezero ha escollit establiments de les 8 cadenes de distribució amb la quota de mercat més elevada a Catalunya –Carrefour, Eroski, Mercadona, Lidl, bonÀrea, Bonpreu-Esclat, Consum i Dia–, i dos mercats tradicionals –Mercat de la Concepció (Barcelona) i Mercat de la Independència (Terrassa)–. Els establiments específics són tots dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però la presència de les grans distribuïdores arreu del territori català, ha permès extrapolar les conclusions.

Per definir la cistella de la compra estàndard s’han escollit les categories d’aliments més consumides i, de cada categoria, l’aliment o aliments més consumits. En total, 18 productes entre els quals s’inclouen patates, llet, baguet, ous i pasta, com també refresc de cola i pizza preparada.

Durant el mes de març de 2021, es van visitar cadascun dels establiments i s’hi van comprar els productes en els diversos envasats disponibles, per calcular-ne l’impacte ambiental associat a cada tipus d’envàs segons tres variables: generació de residus, emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i grau de reciclabilitat o reutilització.

Font: Agència Catalana del Consum