fbpx
Societat Residu Zero

La ciutat de Manacor va més enllà i aposta per elaborar un pla de prevenció amb Rezero

Fa un parell de mesos que estem treballant en el Pla de Prevenció de Residus Municipals de Manacor.

El Pla de prevenció és un instrument transformador que permet definir, estructurar i calendaritzar actuacions per prioritzar la prevenció de residus a nivell municipal.

Amb més de 42.000 habitants, Manacor és una ciutat del Llevant de Mallorca que genera anualment més de 25.000 tones de residus. El municipi està apostant de forma decidida per millorar el sistema de gestió dels residus, incorporant un sistema mixt de recollida Porta a Porta o de contenidor intel·ligent amb targeta per la fracció orgànica, amb bonificació de part de la tarifa de residus als usuaris que hi participen.

Des de Rezero estem elaborant Pla de Prevenció de Residus, per fer especial incidència en totes les actuacions possibles a fer abans de que els residus acabin als contenidors de recollida selectiva o tinguin un tractament finalista. Algunes de les actuacions prioritàries dins el Pla són la promoció de l’autocompostatge, el foment del consum i la venda a granel, la identificació i promoció dels comerços de proximitat de compra responsable, l’ambientalització d’esdeveniments festius i la prevenció de deixalles a les platges i les zones litorals. En aquests moments, el Pla de Prevenció està en la fase de participació, i és possible que s’acabin incorporant algunes mesures més per la prevenció del malbaratament alimentari, la incorporació d’un servei municipal de lloguer d’una vaixella reutilitzable, o per al foment de la reparació i reutilització de béns i productes.

D’altra banda, des de Rezero també estem assessorant al municipi en l’elaboració d’una nova ordenança de gestió de residus i neteja viària, adaptada a la Llei de Residus Balear.