fbpx
Re-solucions i serveis

L’Ajuntament de Manacor se centra en la “R” de Reducció i aprova un Pla per reduir l’1,7 quilos diaris de residus que produeix cada ciutadà

El nou Pla Local de Prevenció de Residus s’ha aprovat per unanimitat i marca les mesures que s’han de seguir fins al 2025 per complir amb el compromís ambiental.


El nou Pla Local de Prevenció de Residus de Manacor, aprovat per unanimitat aquest dilluns pel ple municipal i presentat aquest divendres, és l’instrument que marca l’estratègia i les mesures que seguirà l’Ajuntament de Manacor entre 2021 i 2025 per reduir els residus a tot el municipi.

«Serem dels primer municipis de les Illes Balears en implementar un pla d’aquestes característiques», ha
assegurat el delegat de Medi Ambient, Sebastià Llodrà.


L’Ajuntament de Manacor ha fet una aposta decidida els darrers dos anys per millorar el sistema de gestió de residus mitjançant la recollida selectiva, amb la recollida porta a porta, la implementació de la recollida de matèria orgànica a tot el municipi també mitjançant contenidors intel·ligents i la instauració de la tarifa reduïda, que bonifica aquells ciutadans que reciclen bé. Ara, l’Ajuntament de Manacor fa una passa més enllà i se centra no només en la R de Reciclatge, sinó també en les R de Reducció i Reutilització.

«Fins ara hem fet molt d’incís en el reciclatge i la nostra obsessió ha estat que tot el que produïm vagi al contenidor que toca. Ara començam una nova etapa: reduir tot allò que produïm», ha explicat el delegat de Medi Ambient.


Manacor genera cada any més de 25.000 tones de residus. Cada habitant de Manacor genera 635 quilograms de residus l’any, el que suposa 1,74 quilos cada dia. L’objectiu del Pla és reduir aquestes xifres emparant-se en la Llei balear de Residus, la norma «que l’impulsa i li dóna sentit», ha assegurat Llodrà. De fet, el Pla Local de Prevenció de Residus, elaborat per la Fundació Rezero, permet l’Ajuntament de Manacor contribuir als objectius de prevenció i gestió de residus establerts per la Directiva europea marc de residus, la Llei estatal de residus i sòls contaminats, i la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.
El document del Pla és fruit d’un procés participatiu en què han participat diversos departaments i representats polítics del consistori. Després d’una revisió tècnica i normativa, el ple municipal de juliol celebrat aquest dilluns el va aprovar per unanimitat.

«Des de Rezero creiem que és un Pla que marca unes línies clares quant a la reducció de residus. És un marc que permet orientar estratègies de prevenció en molts àmbits i té mesures innovadores», ha assegurat la coordinadora de Rezero a les Illes Balears, Roser Badia.


La normativa europea marca la reducció d’almenys un 15% en pes la generació dels residus per càpita per a 2025 i un 20% per a 2030, respecte la de 2010, que és l’any de referència que estableix la Unió Europea. Si l’any 2010 la generació de residus per càpita a Manacor era de 558,2 kg/hab/any, es pretén que al 2025 sigui de 474,5 kg/hab/any i al 2030 de 446,6 kg/hab/any. Assolir aquest objectiu per a l’any 2030 significa reduir un 28 % respecte de l’any 2019. Reduir fins al 30% el malbaratament alimentari per a l’any 2025 i fins al 50 % per a l’any 2030 en relació al 2020.

El Pla Local de Prevenció de Residus fixa un calendari anual que inclou deu mesures que s’han de
desenvolupar des d’ara fins a 2025.


1.- Promoure el compostatge individual i comunitari.
2.- Prevenir el malbaratament alimentari.
3.- Promoure la reducció d’envasos d’un sol ús mitjançant el foment de la venda a granel i l’ús d’elements reutilitzables d’ús quotidià per anar a comprar.
4.- Crear un servei de lloguer i neteja de vaixella i tassons reutilitzables, per a esdeveniments públics i privats.
5.- Fomentar la reutilització i reparació de béns i productes.
6.- Impulsar mesures de prevenció de residus a les platges de Manacor.
7.- Ampliar i normalitzar les bones pràctiques ambientals que es realitzen a les festes, fires, mercats ambulants i actes públics al municipi.
8.- Identificar i promocionar els comerços de proximitat que faciliten una compra responsable.
9.- Reduir el volum i tipologia de residus i millorar-ne la gestió a hotels, equipaments i habitatges d’ús turístic.
10.- Introduir bones pràctiques ambientals en l’administració i criteris de prevenció de residus en la compra pública.


Així, el Pla marca eixos d’intervenció a tres nivells diferents: aquelles accions internes que l’Ajuntament pot decidir d’executar directament, aquelles accions que l’Ajuntament pot incentivar que facin els actors externs vinculats mitjançant contractes de serveis o proveïment i aquelles campanyes dirigides a altres actors sobre els que ha d’incidir per canviar comportaments.
Les mesures que preveu el Pla incideixen també en l’estacionalitat de la producció de residus detectada al municipi de Manacor.

Qualsevol mesura ambiental a les Illes no pot defugir del sector turístic i l’estacionalitat de la producció de residus així ho demostra. Es tracta de fer feina amb els residents, però també amb les empreses i amb els que ens visiten”, ha explicat Sebastià Llodrà.


L’aplicació de les mesures es preveu que tendrà un cost directe total de 131.000 euros, 38.900 € el 2021, 36.600 € l’any 2022, 23.500 € l’any 2023 i 32.000 € l’any 2024.