fbpx

Les opcions de consum de producció ecològica han augmentat en els darrers anys de manera constant

A banda d’escollir sistemes de producció més justos i respectuosos amb el medi ambient, les eleccions individuals en el consum són un element clau dels impactes ambientals del nostre model econòmic. La manera com es produeixen els productes que consumim determina aspectes com les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, el consum d’aigua, l’ús del sòl o l’extracció de recursos naturals.

Alguna dels indicadors seleccionats de l’estudi “Catalunya cap al Residu Zero” mostren que les opcions alternatives de consum, com el comerç just i la producció ecològica, que donen suport a models de producció més sostenibles, han anat augmentant de manera important en els darrers anys amb creixements constants.

Tot i l’augment constant de la facturació dels productes de comerç just, cal remarcar que no s’assoleixen els nivells de vendes i coneixement del comerç just dels països europeus. S’estima que a Europa el consumidor mitjà gasta a l’any al voltant de 5 euros en productes de comerç just, això són unes tres vegades més que en el cas català. 

Pel que fa al consum de productes amb certificació ecològica, a diferència del que ha passat a la resta de l’Estat, a Catalunya la demanda no s’ha estancat per la crisi i s’ha multiplicat per tres, assolint un volum de 184 milions anuals al 2016.

AGRICULTURA ECOLÒGICA

El sector de la producció ecològica d’aliments en els últims 13 anys ha crescut notablement i el volum de facturació s’ha multiplicat per 12. En el període 2012-2016 aquest creixement ha sigut exponencial, multiplicant-se per tres la seva facturació a Catalunya i assolint un volum de 184 milions d’euros.

Les dades indiquen que el sector està plenament consolidat en el territori català, consumint-se més del doble de productes amb certificació ecològica que a nivell espanyol i gairebé duplicant les exportacions a Europa. S’observa una tendència a l’alça de la facturació de productes amb certificació ecològica als diferents territoris analitzats.

EMPRESES AMB SISTEMES VOLUNTARIS PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

L’evolució de les empreses que presenten productes amb distintius d’etiqueta ecològica ha anat a l’alça durant el període de temps analitzat, tot i patir retrocessos durant els anys 2010, 2012 i 2016. Actualment existeixen 80 empreses que disposen d’etiqueta ecològica, 73 més que l’any 2005. Pel que fa a les empreses que presenten distintius de garantia de qualitat ambiental a Catalunya, es pot observar una forta baixada l’any 2012, que no s’ha recuperat en els darrers 4 anys.