fbpx
Re-solucions i serveis

Balanç positiu a les microxarxes d’Escoles + Sostenibles dinamitzades per Rezero

Els centres educatius de la ciutat de Barcelona que formen part de la xarxa Escoles + Sostenibles són espais de transformació cap a una societat futura més resilient que posa en el centre els valors de la sostenibilitat i la vida. Dintre la xarxa Escoles + Sostenibles, les microxarxes són espais de formació, trobada i intercanvi d’experiències i coneixement que agrupen centres educatius de Barcelona interessats en temàtiques específiques entorn la sostenibilitat. Estan destinades a la sensibilització i formació de l’alumnat principalment, però també de la resta de comunitat educativa, com professorat i famílies.

Des de l’any 2018 a Rezero oferim un servei a l’Ajuntament de Barcelona per a la dinamització de la microxarxa “Ens ho mengem tot”, centrada en la prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars, i des d’aquest darrer curs, també de la microxarxa “Pla de prevenció de residus”, centrada en l’ús eficient dels recursos i la minimització dels residus generats en els centres educatius.

Xifres altes de participació

Després d’un curs 2020-21 en què l’activitat diària escolar es va veure molt alterada per la pandèmia covid, aquesta darrera edició les dues microxarxes han assolit xifres elevades de participació. Mentre que 19 centres han format part de la microxarxa “Ens ho mengem tot”, a la de “Pla de prevenció de residus” n’han estat 22. La diversitat és un factor característic a les microxarxes, on treballen conjuntament llars d’infants, centres d’educació infantil, primària i secundària, centres d’educació especial i centres de formació professional.

Èxits en prevenció del malbaratament alimentari

Als menjadors dels centres educatius de la microxarxa “Ens ho mengem tot” aquest curs s’ha reduït el malbaratament a un 6,6%, tres unitats per sota del resultat del curs anterior. Algunes pràctiques que proposa el mateix alumnat per reduir el menjar malbaratat són l’autoregulació de la gana i servir-se el propi menjar, investigar d’on venen els aliments i entendre els processos de producció, conèixer al personal de cuina i equip nutricionista del centre o entendre els impactes ambientals i socials del malbaratament alimentari.

Èxits en prevenció de residus

Els centres de la microxarxa “Pla de Prevenció de Residus” han fet diagnosis per conèixer la generació de residus a l’escola i han dut a terme diverses accions de prevenció i reutilització. Per exemple, han implementat la compra d’aliments al mercat a granel i ecològics; han fet la performance «Stop plàstics» a la porta d’un supermercat; han assistit al taller de reutilització de tèxtils o al de la menstruació sostenible; han fet una visita al punt verd mòbil escolar, i han organitzat una recollida de d’aparells elèctrics i electrònics per promoure’n la reutilització a través d’una entitat del tercer sector. També es va fer una sessió informativa sobre «Com fer un consum responsable a l’escola» i es va organitzar un Kahoot col·laboratiu amb preguntes sobre residus tecnològics, menstruals i de paper i cartó pensades per l’alumnat de la microxarxa.