fbpx

Cinc aspectes irrenunciables a la futura Llei de residus al seu pas pel Senat – nota de premsa

Nota de premsa

17 de març de 2022


Organitzacions ecologistes i socials reclamen als grups parlamentaris del Senat que apostin de manera decidida per una Llei que prioritzi la prevenció de residus i que redueixi la quantitat de tòxics i la seva perillositat. Ara és el moment que el Senat actuï i prioritzi mesures que posin per davant el medi ambient, la salut de la població i la de les generacions futures.

A una setmana del pròxim ple del Senat, els grups polítics tenen l’oportunitat de pactar a favor de l’interès de la ciutadania i en pro d’una economia més justa d’acord amb els límits planetaris. Una vegada les esmenes s’aprovin en la Cambra Alta, la Llei de Residus tornarà al Congrés per al seu tràmit final, per la qual cosa aquest és un moment crucial per a aconseguir uns objectius efectius que protegeixin el medi ambient i a la societat.

Malgrat la urgència i la necessitat d’aprovar una Llei a l’altura de la crisi ecosocial, les últimes notícies semblen indicar que els representants al Senat poden posar en risc cinc mesures clau que proposen les organitzacions: 

1) Incorporar objectius més ambiciosos de prevenció de residus

No tot és reciclable i la millor manera de garantir un ús eficient dels recursos i l’energia és la prevenció en origen de la generació de residus. Però només es prioritzarà la prevenció si la Llei fixa objectius viables però ambiciosos: reducció del 20% el 2025 i el 30% el 2030 respecte als generats en 2010.

Per a això és necessari establir objectius específics com la reducció del 50% dels envasos d’un sol ús (independentment del material) per a 2025 i d’un 80% per a 2030. Una altra fita ha de ser la reducció dels productes sanitaris menstruals, bolquers i tovalloletes humides d’un sol ús en un 30% per a 2025 i un 60% per a 2030. 

En relació amb la ‘fracció rebuig’, el 2035 no hauria de sobrepassar els 100 kg anuals per persona (el 2019 van ser 470,35 kg/hab/any). 

2) Garantir la protecció de la salut de les persones

Actualment, molts envasos d’ús alimentari tenen presència de substàncies tòxiques. Entre elles, algunes que preocupen singularment a la comunitat científica, com és el cas d’aquelles que poden causar alteracions hormonals (disruptores endocrines). Aquestes han estat associades a infinitat de possibles efectes negatius sobre la salut, com danys sobre el desenvolupament de l’aparell reproductor, alteracions en el neurodesenvolupament, malalties metabòliques o, entre altres, increment de risc d’alguns cancers lligats a les hormones. 

Entre les substàncies disruptores endocrines més preocupants es compten alguns bisfenols i ftalats, motiu pel qual és prioritari reduir la presència de tal mena de substàncies en materials en contacte amb aliments i, en particular, a partir de l’1 de gener de 2023, prohibir la utilització de ftalats i dels bisfenols A, S, F, B i AF en envasos. 

3) Recuperar el 75% de la fracció orgànica per a 2025 amb una presència d’impropis d’un màxim del 5%

Els bioresidus d’origen domèstic hauran de recollir-se de manera separada abans del 30 de juny de 2022 per les administracions locals amb població superior a cinc mil habitants, i abans del 31 de desembre de 2023 per a la resta. Ha de considerar-se també com a recollida separada de bioresidus la separació i reciclatge en origen mitjançant compostatge domèstic o comunitari. 

La Llei ha d’establir que el sistema garanteixi la recollida d’almenys un 75% de la fracció orgànica dels residus domèstics abans de 2025, i que la recollida es realitzi sense bossa. Al seu torn, és imprescindible establir un màxim de impropis (residus no orgànics), d’un 5%; en l’actualitat aquesta xifra és molt superior i perjudica el funcionament de les plantes i el resultat final del compost.

4) Prohibir anelles de plàstic d’un sol ús i amollada massiva de globus

La llei ha de prohibir l’ús d’anelles de plàstic d’usar i llançar per a la distribució agrupada de diversos envasos. Les tristament famoses imatges de fauna atrapada per aquests elements són justificació suficient per a adoptar mesures contundents, més encara quan existeixen alternatives que no presenten aquesta amenaça. De la mateixa manera, el text ha de prohibir l’amollada massiva de globus, que provoquen morts per asfixia i inanició en la fauna.

Precisament sobre els envasos de begudes, el futur Sistema de Dipòsit ha d’assegurar la incorporació d’envasos de vidre, llaunes i brics al costat de les ampolles de plàstic. Retornar-los a la botiga assegurarà la seva reutilització i el seu reciclatge en nous envasos de beguda en més d’un 90% i evitarà la contaminació que provoca el seu abandó massiu en carrers, vorals, camps i platges, amb el risc afegit que aquests residus acabin acumulant-se en el fons de la mar. 

5) Aplicar la responsabilitat ampliada del productor a més sectors i incloure costos de neteja d’entorns naturals com platges i medi marí

Els productors han d’assumir tots els costos associats al tractament dels residus que generen, incloent la seva recollida de vies públiques, zones verdes i entorns naturals, com a platges i medi marí. Actualment, és la ciutadania qui assumeix aquests costos a través dels impostos. A més, és necessari aplicar la responsabilitat ampliada del productor a sectors productius que encara no assumeixen cap cost de la gestió dels residus que produeixen, com en el cas del tèxtil, els productes d’higiene íntima, matalassos, monodosis, càpsules de cafè, joguines, bengales marítimes i embarcacions recreatives, entre altres. 


Més informació: Anna Peña – Rezero (651058988)


Organitzacions signants:

 • Acción Clima
 • Amigos de la Tierra
 • Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC)
 • Clean Ocean Project
 • Compañía de las 3 erres
 • Confederación Española de Consumidores y Usuarias (CECU)
 • Federació d’Ecologistes de Catalunya
 • Ecologistas en Acción
 • Eguzki
 • Fodesam
 • Fridays for future Madrid
 • Fundación Cleanwave
 • GOB – Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
 • Greenpeace
 • GuraSOS
 • Hogar sin Tóxicos
 • Lurra Nafarroa
 • Mater Museoa
 • Oceana
 • Opcions
 • Plataforma Ciutadana Residu Zero
 • Per una mar viva
 • Red Ecofeminista
 • Retorna
 • Rezero
 • Surfrider España
 • USO
 • Verdegaia