fbpx

L’ús de productes menstruals com la copa, les compreses de roba o la roba interior menstrual augmenta entre la població més jove, activa i crítica

Actualment triar un producte menstrual reutilitzable va més enllà de l’opció ambientalment correcte: és una qüestió d’empoderament i coneixement per part de les dones o persones menstruants.

Nota de premsa – 28 de gener de 2021


Segons dades de l’estudi pioner de Rezero “Els costos ambientals i econòmics dels productes menstruals d’un sol ús, bolquers i tovalloletes”, tenir una menstruació sense residus és una tendència que va a l’alça, especialment entre la població més jove, la més activa i crítica. Els productes menstruals reutilitzables actualment donen un pas endavant pel simple fet de ser una opció realista, viable i amb molt futur.

A l’haver molts tipus de productes reutilitzables que poden substituir els productes menstruals d’un sol ús (compreses i tampons), durant l’última dècada ha augmentat el número de persones que els utilitza i que coneix els seus beneficis (ambientals, econòmics i socials).

Les copes menstruals, les compreses de tela, la roba interior menstrual i els aplicadors de tampons reutilitzables han esdevingut més populars i estan començant a experimentar un increment en la quota de mercat.

La pràctica del sagnat lliure, en la qual no s’utilitza cap producte per bloquejar o recollir el flux menstrual, també ha estat objecte de debats públics recentment contribuint a un canvi del discurs.

L’elecció dels productes menstruals està influenciada per una combinació de factors com opinions de persones properes, l’enfocament cultural, el màrqueting de productes, els motius de salut i el cost dels productes. L’aspecte ambiental és alhora un factor depenent de les característiques individuals.

Tot i existir aquesta tendència, el mercat actual encara està dominat per la lògica d’un sol ús, la qual cosa desemboca en un profund desconeixement pel que envolta la menstruació i els productes menstruals reutilitzables. Si la població menstruant fos capaç de superar el relat publicitari establert, la ciutadania es qüestionaria més sovint què és el que es posa en contacte amb el seu cos i, per tant, s’adonaria de la necessitat de consumir de manera més conscient.

Per altra banda, les administracions a partir normatives concretes (lleis, ordenances, etc.) haurien, per una banda, d’ajudar a la ciutadania a tenir accés als productes reutilitzables perquè són els més sans, econòmics i ambientals i, per altra banda, haurien de fiscalitzar els productes d’un sol ús ja que actualment no es reciclen i cap productor es fa càrrec de la seva gestió quan esdevenen residus, la qual cosa la ciutadania acaba assumint els costos mitjançant els impostos.

Per tant, superar el desconeixement només es pot fer amb informació, formació i facilitant l’accés a totes les opcions possibles, entre elles els productes reutilitzables. Només així les dones o persones menstruants podran fer una elecció lliure.

És en aquesta línia que, Rezero, ha posat a disposició de la ciutadania, en el marc de la campanya Nou Període, la Guia per a una menstruació sense residus que ofereix dades sobre els impactes en la salut, el medi ambient i l’economia dels productes d’un sol ús i la informació dels diferents productes reutilitzables, per tal que les persones que en són usuàries puguin escollir lliurement, de la mateixa manera que es pot escollir si anar a la feina en cotxe o amb transport públic. I, alhora posa a disposició un directori d’empreses productores i distribuïdores de productes menstruals reutilitzables.

Per altra banda, i seguint el paper que desenvolupa Rezero en impulsar polítiques cap al Residu Zero, la fundació va aconseguir en l’àmbit balear que s’introduís un articulat específic a la Llei balear de Residus i Sols Contaminats sobre el foment dels productes d’higiene reutilitzable i, en l’àmbit català, esperen que la futura Llei de Prevenció i Gestió dels Residus i d’ús eficient dels recursos de també contempli aquest flux com a estratègic per lluitar contra la cultura d’usar i llençar que tants problemes està donant a la nostra societat.