fbpx

Entitats socials, econòmiques i ambientals de les Illes s’uneixen en el Pacte de la Reutilització

La reutilització pot jugar un paper transformador del  model econòmic balear. La Llei de residus balear és una oportunitat única i irrenunciable que cal aplicar de forma urgent i decidida.

El 17 d’octubre de 2020 a Palma s’ha presentat el Pacte per la Reutilització, un acord entre entitats socials, econòmiques i ambientals per fomentar la reutilització a les illes.
En un moment d’emergència climàtica i crisi sistèmica és imprescindible replantejar un model econòmic basat en el consumisme i la cultura d’usar i llençar. El model globalitzat d’extracció, producció, distribució, consum i tractament, erosiona els sistemes naturals, consumeix recursos i energia i provoca múltiples impactes ambientals i desequilibris socials. El resultat és una acumulació creixent de residus d’elevada toxicitat i complexitat per al reciclatge, que són difícilment reutilitzables, i poc o gens dissenyats per ser reparables i/o compostables. 

La societat balear no hauria de conformar-se amb la substitució dels plàstics d’un sol ús per productes d’altres materials que estan igualment dissenyats per usar i llençar. Aquest és el moment de fer una aposta ferma per la reutilització i l’allargament de la vida útil dels productes.

El context convida a la diversificació del model econòmic de Balears, generant nínxols empresarials i llocs de feina amb valor social i ambiental, i en aquest sentit, la reutilització hi vol tenir un paper transformador. Per avançar en aquesta transició circular i ecosocial, entitats com Amics de la Terra, Begudes Puig, Cleanwave, la Fundació Deixalles, el GOB, Eines per la Inserció – Càritas Mallorca, Ecobodega, Rezero-Fundació per la Prevenció dels Residus, Save the Med, Boomerang Bags i l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB fa mesos que treballen internament per definir un full de ruta comú a favor de la reutilització a les Illes, acord que s’ha materialitzat amb la presentació pública del Pacte per la Reutilització aquest dissabte dia 17 als jardins de la Fundació Deixalles, i en el marc del Dia Internacional de la Reparació.

Les entitats signants del pacte proposen transformar el model, potenciant l’ecodisseny, recuperant l’envasat d’aliments i begudes en formats retornables i reutilitzables, posant en valor els beneficis ambientals, socials i econòmics de la reutilització, fomentant la reparació i preparació per la reutilització de residus, i millorant la qualitat i quantitat de materials recollits selectivament amb potencial per ser preparats i reutilitzats. 

Les dades mostren com la generació anual de residus a les Illes Balears supera els 2 kg per habitant i dia, només l’any 2018 es van generar 867.000 tones, i d’aquests més del 80% varen acabar a la incineradora o a l’abocador. No obstant, el mateix any unes 2.000 tones de materials varen esquivar el tractament finalista i varen ser reutilitzats gràcies, entre d’altres, al treball realitzat per entitats d’economia social. Segons l’informe Les Illes Balears cap al Residu Zero (Rezero, 2019) la gran majoria dels materials reutilitzats a les Illes, fins al 75%, corresponen a materials tèxtils, mentre que la resta corresponen a voluminosos i residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEES). Pel que fa a la reutilització d’envasos de begudes, es detecta una pèrdua constant de quota de mercat que se situa en tan sols un 16% (2018) i s’estima que tan sols 90 milions d’envasos de begudes comercialitzades són retornables davant dels 550 milions d’envasos de begudes comercialitzades a les Balears. 

Un dels objectius del Pacte és l’educació i la sensibilització, dignificant la reutilització i el producte de segona mà, promovent i donant a conèixer el valor i el retorn ambiental, social, cultural i local de la reutilització.

Un altre dels eixos vertebradors del Pacte és la col·laboració, donant suport i generant sinèrgies a les diferents iniciatives de foment de la reutilització a les Illes Balears. 

Per últim, el Pacte neix també amb la voluntat de ser una eina de pressió política, reclamant el compliment dels objectius de preparació per a la reutilització del 3% per al 2025 i 5% per al 2030 i els objectius de reutilització dels envasos de begudes, així com les mesures de prevenció, reutilització i disminució de la condició de perillositat dels residus definides a la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats. Més enllà que l’eliminació de plàstics d’un sol ús hagi esdevingut un dels elements més mediàtics d’aquesta Llei, només apostant fermament i de manera urgent per la reutilització, aconseguirem el canvi profund del model econòmic, social i ambiental que Balears necessita.

Algunes de les entitats signants del Pacte afirmen:

“Per a incrementar els nivells de reutilització i assolir els objectius establerts és imprescindible impulsar mesures que fomentin i facilitin la producció i envasat de begudes en format reutilitzable i retornable, que es garanteixi el rentat dels envasos en el territori balear i que es promocioni el seu consum entre la ciutadania.”

Roser Badia, coordinadora de Rezero Balears

“La reutilització i la preparació per a la reutilització tenen un gran potencial de creació de llocs de feina per col·lectius vulnerables, en el cas dels RAEE s’ha calculat que per cada 1000 tones tractades, la reutilització i la preparació per a la reutilització generen 200 llocs de feina front en canvi el reciclatge només en genera 15”.

Maria Suau Font, responsable Àrea Ambiental de la Fundació Deixalles

“La principal amenaça avui dia és la tendència creixent en la producció de residus, lligat a l’augment de la incineració en els darrers anys. Cal prioritzar i fer efectives de manera definitiva les polítiques de reducció, reciclatge i reutilització per fer front als reptes globals ambientals de la crisi ecològica a la que estem immersos. “

Margalida Maria Ramis, responsable de campanyes i portaveu del GOB Mallorca

“A Balears es consumeixen diàriament 1,5 milions d’ampolles de plàstic. Un xifra alarmant que ens ha de fer reflexionar sobre els nostres hàbits de consum. Amb el simple gest, de cada un de nosaltres, d’utilitzar una ampolla reutilitzable i deixar de consumir ampolles de plàstic d’un sol ús podem estalviar tones de plàstic al nostre entorn. És fonamental conscienciar sobre aquesta problemàtica a la societat en general per aconseguir un canvi d’hàbits i la col·laboració per solucionar l’actual crisi del plàstic.”

Elena Jaume, Cleanwave.org

“La prevenció, la reutilització i la reparació haurien de ser les prioritats en la gestió dels residus, estalviant recursos naturals i no deixant tota la responsabilitat a la ciutadania a l’hora de fer un consum responsable. Els productors tenen molta responsabilitat respecte al disseny i comercialització de productes abocats a un únic ús i a una obsolescència programada per a una vida útil curta. ”

Teresa Almiñana, d’Amics de la Terra Mallorca

La suma conjunta d’esforços a través a través de la col·laboració, participació i implicació d’agents socials i econòmics (entitats, associacions i empreses) units per fomentar la reutilització a les Illes Balears en el Pacte per la Reutilització vol ser una iniciativa capdavantera que permeti accelerar el canvi sistèmic cap a un altre model de producció i consum, i inspirar d’altres agents econòmics a recuperar i apostar per la reutilització al territori balear.