fbpx
Societat Residu Zero

Participem en el grup de treball del Govern català sobre la millora en la gestió dels envasos

Aquest 25 de febrer la Generalitat ha constituït un grup de treball sobre la millora en la gestió dels envasos amb participació de diverses àrees de la Generalitat i el món local, el món empresarial i sindicats, els sector de l’envasat, el comerç i distribució, els sistemes integrats de gestió dels residus d’envasos (SIGs) i organitzacions ambientals i de consum. Està previst que es reuneixin cada quinze dies i que arribin a conclusions abans de l’estiu.

Aquest grup s’emmarca, d’una banda, en l’actual procés d’elaboració per part del Govern del text normatiu de la futura Llei catalana de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos, la futura transposició de les directives europees de residus, la declaració d’emergència climàtica i la creixent sensibilització del conjunt de la societat envers els impactes dels plàstics i envasos d’un sol ús als ecosistemes i la salut de les persones.

Des de Rezero considerem que aquest espai de treball on són representats tots els agents de la cadena de producció, distribució, consum i la pròpia administració catalana, ha d’esdevenir una oportunitat per a posar sobre la taula compromisos, accions reals i mesures fiscals que permetin avançar cap a la societat catalana residu zero. En aquest sentit, treballarem per fer efectiva la reducció del sobreenvasat i els envasos d’un sol ús, la recuperació i dignificació de la reutilització, el desplegament de la responsabilitat ampliada del productor, la implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn i una fiscalitat justa envers el medi ambient i la nostra salut

Font: Rezero, 2019