fbpx
Societat Residu Zero

Presentació a Menorca de l’informe “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

Rezero ha presentat “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”, un treball pioner que aporta una visió conjunta i transversal del model productiu i de consum a les Illes Balears. En concret, s’ha exposat els resultats i tendències que trobam a l’illa de Menorca.

La presentació va tenir lloc al Consell Insular de Menorca, amb l’assistència de Sebastià Sansó, Director General de Residus i Educació ambiental del Govern Balear, així com dels representants del Consell i dels diferents ajuntaments menorquins.

L’informe conté un nou marc d’anàlisi amb indicadors que permeten valorar la situació balear seguint aspectes estratègics per avançar cap al residu zero: prevenció i generació de residus, gestió i tractament de residus, consum, la responsabilitat ampliada al productor i política municipal.

Entre els 28 indicadors analitzats, hi podem trobar, per exemple, la producció de residus per habitant i any, els índex de recollida selectiva i les tendències segons la temporada de l’any. En el cas de Menorca, s’ha trobat que:

  • Cada menorquí i menorquina produeix -de forma voluntària o fomentada pel sistema de producció i distribució- una mitjana de 686 quilos de residus municipals per any.
  • La recollida selectiva està estancada en el 18,9% i la dinàmica dels envasos retornables ha disminuït dràsticament. Actualment només el 16% dels envasos són reutilitzables.
  • El més rellevant és que, durant els mesos de màxim turisme, els residus augmenten un 154%, mentre la recollida selectiva tan sols incrementa l’1%.

Aquestes són algunes de les dades que demostren com les polítiques de prevenció de residus són insuficients i la producció de residus a l’illa segueix augmentant.

Aplicant correctament la jerarquia de residus, apostant per mesures que promoguin la gestió dels residus el més a prop possible del punt de generació, es podria reduir la generació de gasos d’efecte hivernacle que actualment suposen el 3,5% del total de les emissions.

Propostes per a unes Illes Balears Residu Zero

Rezero també ha presentat propostes per a que Menorca prengui el camí cap al residu zero. Entre elles, es destaquen:

  1. Implementar la regulació de la venda i la distribució d’elements d’un sol ús (Bosses, safates, tassons, vaixella, canyeta, bastonets, maquinetes d’afaitar, tòners, etc.) en el mercat balear, en les dependències públiques i en els esdeveniments públics i festius.
  2. Vetllar per l’acompliment de l’obligatorietat de recollida selectiva de la fracció orgànica al 100%.
  3. La reducció efectiva del malbaratament alimentari i la promoció d’un pacte social per a la reducció del malbaratament.
  4. La nova llei balear de residus i sòls contaminats pot ajudar a fer-hi front perquè ara és urgent transitar de forma ràpida i decidida cap a una societat que no hipotequi el futur i que tingui una visió justa de responsabilitats tenint en compte els recursos del planeta.
  5. L’informe ha comptat amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i la Fundació Marilles.

Per més informació: Comunicació Rezero Balears