fbpx

Pas important per a la implantació del sistema de retorn d’envasos a les Balears

Tots els agents implicats han aprovat la prova pilot del sistema de retorn d’envasos a les Balears, que es durà a terme a Formentera un cop acabada la temporada turística.

Rezero dona suport tècnic al govern balear per dur a terme la prova, prevista a la Llei balear de residus i sòls contaminats.


Fa molts anys que les entitats de les llles Balears donen suport al govern perquè implanti un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) d’envasos de begudes. És una estratègia clau per acabar amb la presència de residus d’envasos al medi natural. A més, simplifica la gestió dels residus municipals i afavoreix un ús eficient dels recursos.

De fet, la Llei balear de residus i sòls contaminats (2019) ja presenta el SDDR com l’opció més eficaç per lluitar contra l’abandonament de residus de plàstic al medi ambient i a la mar i obliga les administracions a organitzar una prova pilot d’una durada mínima d’un any.

Aquesta prova pilot ja ha agafat forma i es durà a terme a l’illa de Formentera, un cop acabi la temporada turística. Compta amb el suport de tots els sectors implicats, com es va posar de manifest en la presentació de la proposta.

Presentació de la prova del sistema de retorn d’envasos a les Balears

El passat divendres 17 de març, a Sant Francesc, es va explicar el funcionament del sistema, que el govern balear implementarà amb el suport tècnic de Rezero. Rezero ja va dur a terme una prova pilot de SDDR a Cadaqués, amb resultats altament satisfactoris.

Al matí, la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan; el director de Residus i Educació ambiental, Sebastià Sansó, i el director general de Comerç, Miquel Piñol, van participar a l’acte de demostració de la prova pilot. Es va ensenyar com funcionen les màquines de retorn i el sistema de bonificació a les usuàries, que podran cobrar 10 cèntims per envàs retornat als comerços col·laboradors.

Els envasos que es podran retornar amb aquest sistema seran llaunes, tant d’acer o alumini; ampolles de plàstic, i brics d’un sol ús de fins a tres litres. Podran ser de sucs i nèctars, refrescos, aigua, cervesa i sidra.

La proposta compta amb un suport ampli

Un aspecte imprescindible per a l’èxit de la prova és la implicació i el compromís dels diversos agents implicats. Per això una de les tasques de Rezero ha estat i serà crear sinergies amb ells i sumar suports. El dia de la presentació es va optar per fer dues demostracions més, una adreçada al sector comercial i una altra a les entitats socials de Formentera.

Està clar que comptar amb la complicitat del sector comercial és estratègic per al SDDR. Així doncs, va ser important la trobada amb PIMEM i una desena de comerços de l’illa. Després de resoldre els darrers dubtes sobre el sistema, les assistents van aprovar la proposta.

Les entitats socials de l’illa, a qui es va presentar la prova pilot a la tarda, van rebre-la amb alegria, ja que en gran part és fruit de la seva lluita d’anys.

Beneficis del sistema de retorn d’envasos

Implicació de la ciutadania

El model de sistema de dipòsit, devolució i retorn és molt senzill, de manera que a la ciutadania li és molt fàcil incorporar el canvi d’hàbits que implica. A més, afavoreix que la ciutadania prenguin consciència dels residus que genera el seu consum i se sentin corresponsables de la solució del problema. En aquest sentit, a Balears, també és important aquets impacte en les persones que hi arriben de visita.

Prevenció d’abandonament d’envasos al medi

La clau de l’eficiència d’aquest model de gestió és que s’associa un valor econòmic a cada envàs. D’aquesta manera, s’incentiva les persones a tornar els envasos als punts de retorn un cop han consumit el contingut. És la millor mesura per evitar l’abandonament d’envasos al medi natural i espais públics. Per això, amb el retorn d’envasos, protegim el paisatge i els ecosistemes de l’illa, en especial el marí.

Informació més precisa

El SDDR també significa un gran avenç en relació amb la informació obtinguda sobre la recollida. Si amb els contenidors al carrer només se saben les tones d’envasos recuperades i a partir de les dades facilitades per Ecoembes, amb el SDDR es tindrà informació de primera mà, no només sobre el pes, sinó també sobre les unitats.

Ús més eficient dels recursos

Però està clar que no és tan sols informació, el que es busca obtenir. El principal atractiu del SSDR és que permet augmentar els nivells de recollida selectiva d’envasos i acostar-los als objectius que la Unió Europea exigeix. Així s’ha demostrat als més de quaranta regions i països del món on ja està implantat i s’han aconseguint taxes de reciclatge d’envasos de begudes superiors al 98%.

Un altre avantatge significatiu del SDDR és que els envasos recuperats no es barregen amb altres residus. D’aquesta manera, augmenta la qualitat del material recollit i es facilita un reciclatge de màxima qualitat.

Així doncs, en millorar els índexs de recuperació i obtenir material més net, el SDDR garanteix un ús molt més eficient dels recursos.

Menys costos per als ens locals i ciutadania

Per altra banda, el SDDR implica una important reducció dels costos que els ens locals i la ciutadania han d’assumir en relació amb els envasos. No tan sols per l’estalvi en neteja viària, sinó també en la recollida, gestió i tractament dels residus, ja que treu molts els envasos dels circuits de recollida municipals.

Porta oberta els envasos reutilitzables

A més, el SDDR pot ser, un primer pas per reincorporar els envasos reutilitzables als circuïts comercials, amb sistemes de logística inversa.

Primera pedra del nou model a les Balears

Així doncs, aquest mes s’ha fet un gran pas per avançar cap a la implantació d’un sistema de retorn d’envasos a les Balears. De fet, la prova de Formentera, que ja és referent en prevenció de residus, ha de ser la primera pedra d’aquest nou model de gestió de residus d’envasos a les illes Que ja compti amb el recolzament d’entitats, comerços i institucions, com es va constatar amb la presentació, demostra que el moment és ara.

22 de març de 2023