fbpx

reWINE a les Balears

Tot i que el vidre sigui de les fraccions que més participa de la recollida selectiva, cal tenir en consideració que actualment no existeixen indústries de fabricació d’envasos de vidre a Mallorca i que per tant, per convertir una botella de vidre en una de nova reciclada, cal que el material recollit sigui transportat i transformat a la península.

Per convertir una botella de vidre en una de nova reciclada, cal que el material recollit sigui transportat i transformat a la península.

D’altra banda, i en referència a la creixent tendència a la producció i consum en vidre d’un sol ús, cal tenir en consideració diversos aspectes sobre l’impacte dels envasos d’un sol ús amb els reutilitzables. D’una banda, les emissions generades per la producció d’una botella de vidre d’un sol ús són molt superiors a l’equivalent en reutilitzable (ja que en aquest càlcul es divideixen al llarg del nombre de cicles de rentat). De l’altra, que el potencial d’escalfament global associat als envasos de vidre d’un sol ús són inclús superiors a les d’altres materials com el PET o l’alumini.

L’experiència Life+ Rewine ha demostrat que la reutilització de botelles de vi és viable a nivell tècnic, surt econòmicament rentable en distàncies curtes (seria ideal en un territori de la mida de Mallorca) i ambientalment favorable (amb una reducció de fins a 2kg de CO2 per botella reutilitzada).


La reutilització de botelles de vi és viable a nivell tècnic, surt econòmicament rentable en distàncies curtes i ambientalment favorable.

Per tot això, Rezero proposa dissenyar un sistema de reutilització de botelles de vi a Mallorca i demostrar la seva viabilitat tècnica, ambiental i econòmica, a fi de facilitar i promoure la proliferació d’iniciatives de producció i consum de begudes locals en envasos reutilitzables a l’illa.Documents i notícies relacionades:

Sistemes de reutilització d’ampolles de vi: una aposta necessària.

Bodegues Oliver, premi Rezero Balears 2021 gràcies a la reutilització d’ampolles.

Informe reWINE / Dades i oportunitats

Nota de premsa


Repercussió:

6/09/22 – COPE Mallorca

8/09/22 – Diorama, IB3 Ràdio

8/09/22 – Ara Balears

8/09/22 – Foravila.net

10/09/22 – IB3 Notícies

12/09/22 – Primer vol a Formentera, Ràdio Illa Formentera


Espai web creat amb el suport de: