fbpx

Rezero analitza la cistella de la compra de Mallorca amb criteris de reducció de residus, producció local i ecològica

Palma, 29 de gener de 2021.- El consum anual d’aliments i begudes a les Illes Balears és de 759 kg/persona. L’alimentació i les begudes suposen la major part del consum de productes per persona al llarg d’un any i comporten la generació d’entre el 80 i el 90% de residus d’envasos. La tendència continua creixent pels canvis en els models de consum (supermercats i grans superfícies, productes precuinats, etc.) i en els sistemes de distribució (pèrdua d’envasos reutilitzables, autoservei, transports a llargues distàncies, etc.). A més, es detecta que la majoria d’envasos sovint responen més a qüestions de màrqueting que a requeriments d’higiene o conservació, fent que es vulneri el dret de les persones consumidores a exercir un consum responsable. 

Rezero ha analitzat la cistella de consum d’aliments a Mallorca amb criteris de proximitat, producció ecològica i prevenció de residus. Aquest treball ha estat co-finançat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. L’informe, que s’ha presentat virtualment a través de l’enllaç del Canal de Youtube de Rezero  (https://youtu.be/JFxnrIQp8pk),  aporta dades que contribueixen al debat sobre els impactes ambientals associats a l’acte de consum i visibilitza les diferents alternatives de consum existents. Així mateix  identifica mesures que es poden implementar en el territori per fomentar les opcions més sostenibles. 

La cistella analitzada està constituïda per una compra tipus de 18 productes representatius del 73% del consum anual d’aliments i begudes a Mallorca, entre verdures i hortalisses, productes frescos d’origen animal, begudes, aliments preparats i conserves i altres. Per fer l’anàlisi s’ha realitzat la compra en deu establiments de diferents tipologies de venda d’aliments (supermercat, supermercat de cadena de franquícies, supermercat de venda online, comerços locals i de barri, comerç residu zero, i mercats). 

Els productes comprats s’han escollit en base a tres criteris de consum conscient: 

i) mínima producció de residus d’envasos (portant bosses, carmanyoles i envasos suficients per comprar a granel sempre que fos possible); 

ii) responsabilitat de l’empresa (adquirint, si n’hi havia, productes de marca blanca) 

iii) reciclabilitat de l’envàs (prioritzant per exemple el paper o el vidre per davant dels plàstics o els bricks).

L’informe mostra que, de mitjana, al voltant del 7,7% del pes de la compra estàndard (productes i envasos) de l’estudi són envasos i demostra que l’opció de compra de les persones consumidores determina directament la seva producció de residus. 

En la major part dels casos està condicionada per l’oferta de l’establiment de productes a granel, de venda assistida, en envasos reutilitzables o amb el mínim d’envàs. 

Tot i que tan sols un 50% dels productes analitzats s’han pogut comprar a granel en els establiments visitats, es detecta una tendència positiva a permetre la venda a granel de producte fresc, ja que en tots els comerços s’ha pogut comprar almenys un dels productes amb aquest format. Per algunes tipologies de productes, l’oferta a granel és força generalitzada. És el cas de les fruites i verdures, que s’han pogut comprar en aquest format a tots els establiments (excepte la fruita en el supermercat online). Pel que fa als productes fresc (carn i peix), de xarcuteria, pa i ous s’han pogut adquirir sense necessitat de generar residus d’envasos entre el 50 i 60% dels establiments. En canvi, es detecta la necessitat d’incrementar les opcions de compra a granel per les galetes i la pasta.

Dels establiments analitzats els establiments amb major oferta de productes a granel són els comerços de proximitat (mercats, comerços de barri o botigues especialitzades). L’oferta de només onze productes a granel (agrupats com a verdures i hortalisses, productes de xarcuteria, productes fresc, pa, galetes, pasta i ous) pot comportar un estalvi de com a mínim 11 kg/any per persona respecte al pitjor establiment. 

Pel que fa a l’oferta de producte en envàs reutilitzable, només s’han pogut trobar a tres comerços del l’estudi per l’aigua i els iogurts. Els establiments on s’ha pogut obtenir aquesta modalitat coincideixen amb els que presenten la major part dels seus productes locals o de proximitat.

Els establiments que presenten índexs més elevats de reciclabilitat són aquells que presenten una major oferta de productes envasats en vidre, en contrast amb els que tenen oferta en envasos lleugers (plàstics, llaunes i brics). 

Els establiments de proximitat i de tipus «residu zero», tenen una major oferta de productes envasats en vidre que les cadenes de supermercat analitzades. Aquestes darreres són les que tenen associada una major producció d’envasos lleugers per la cistella de la compra analitzada. 

A més de la baixa reciclabilitat cal destacar que els materials plàstics, tot i ser més lleugers, presenten majors emissions de CO2 per gram de material (poden superar els 4.600 g CO2/kg en el cas d’alguns tipus de plàstic en contrast amb els 282 i 443 g CO2/kg en el cas del cartró i el vidre, respectivament). Evidentment, els productes que són venuts a granel, sense necessitat d’embalatge són els que generen menors emissions (a més aquests sovint són de proximitat i el transport en molts casos es de km0). S’ha detectat també un gran marge de millora per al redisseny dels envasos, ja que en alguns casos presenten dimensions molt superiors al producte contingut i la presència d’elements d’envasat superflus, l’eliminació dels quals podria contribuir a la reducció de la producció de residus. 

D’altra banda, s’han trobat productes de proximitat a la tots els establiments analitzats, amb l’excepció d’algun pels tomàquets o la llet.  D’altra banda, es fa molt necessari incrementar l’oferta de productes ecològics en els comerços i supermercats visitats. D’aquesta manera es fa palesa la necessitat de promoure polítiques, tant a les empreses com a les administracions, per augmentar la producció de l’illa de productes ecològics i alhora de proximitat, especialment si es té en compte la dependència alimentària de les illes, on la quota d’autoabastiment alimentari se situa tan sols en un 12%. 

A nivell de conclusions l’estudi apunta la necessitat de reduir els envasos sota el principi de la responsabilitat compartida entre tots els actors (administracions, empreses i, en darrer lloc, la ciutadania). I és que l’estudi demostra que, el marge d’acció de la persona consumidora és limitat, ja que tot i aportant tres criteris de consum conscient en l’acte de compra, els models de producció i distribució existents vulneren el dret del consumidor a consumir sense produir residus innecessaris. 

Amb l’objectiu d’aportar solucions i noves línies de treball per als diferents agents implicats, l’informe inclou  un seguit de mesures per a  fomentar la venda a granel i l’ús d’envasos reutilitzables, millorant la sostenibilitat en el sector de l’envasat, incrementant l’oferta i la demanda de productes de proximitat i ecològics, etc. En aquest sentit s’identifiquen mesures de caire tècnic com el desenvolupament de protocols per facilitar la compra a granel i acceptar l’ús d’envasos reutilitzables a l’hora d’adquirir els productes; mesures de comunicació sobre les opcions existents de consum responsable i de visualització i difusió dels establiments, proveïdors i productors que presenten una oferta de productes responsables amb el medi ambient; aplicació d’instruments econòmics per incentivar models de producció i consum més sostenibles; mesures organitzatives com l’establiment d’acords de col·laboració i compromisos; mesures d’ecodisseny en l’envasat dels productes, de recerca i innovació, entre d’altres. 

Trobareu el video de la presentació al següent enllaç: