fbpx
Rezerolab

Rezero participa en el Pacte per a la Moda Circular

S’aproven les bases i els continguts del Pacte per a la Moda Circular, amb objectius concrets per a la reducció de residus en aquest sector.


Amb aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat de Catalunya, es pretén reduir la petjada ambiental del sector tèxtil. Les bases i el contingut del pacte han estat consensuades per agents diversos de la cadena de valor del tèxtil. La participació de Rezero ha estat important per posar èmfasi en la necessitat de fixar objectius concrets de prevenció i reutilització, així com en la importància de millorar també la durabilitat dels productes.

Un sector amb molta petjada ecològica

Al sector tèxtil se li atribueix un alt impacte ambiental: el 20% de la contaminació de l’aigua, el 35% dels microplàstics primaris alliberats al medi ambient i el 20% de les emissions d’equivalent de CO2. A més, és una indústria que fa un un ús intensiu d’aigua i que hipoteca molta superfície agrària per produir cotó i altres fibres.

Malgrat l’elevada petjada ecològica que amaguen els productes tèxtils, des del 1996, el sector ha vist augmentar les vendes en un 40%. Les dades indiquen que una persona europea es desprèn d’uns 11 quilos de tèxtil cada any, mentre que en consumeix 26. La majoria dels residus tèxtils d’Europa, un 87%, acaben incinerats o en abocadors. Però també es poden exportar i acabar abocats en espais naturals d’Àfrica.

Pacte per a la Moda Circular

Davant d’aquestes dades, sorgeix la necessitat de planificar una estratègia compartida per transformar el sector. Així neix el Pacte per a la Moda Circular, que vol ser un revulsiu per avançar cap a un model d’economia circular. El Pacte pretén sumar i coordinar els esforços de tots els agents implicats en el sector. Fins ara compta amb la implicació i la col·laboració de 31 agents impulsors, representants de totes les baules de la cadena de valor: empreses fabricants, distribuïdores i comercialitzadores (com Ecoalf i Mango), patronals i associacions sectorials (Gremi de Recuperació) i gestors de residus (Formació i Treball, entre d’altres). També hi participen centres tecnològics i acadèmics, administracions i entitats del tercer sector.

L’aportació de Rezero

Rezero ha estat l’única entitat del tercer sector no implicada directament en la cadena de valor del tèxtil que ha estat convidada a participar en la fase d’impuls del Pacte. Per Rezero, representat per la seva directora, Rosa García, ha estat una nova oportunitat de reivindicar la importància de treballar en la prevenció de residus i la reutilització. En aquest cas, també hem posat èmfasi en la necessitat de millorar la durabilitat dels productes, com a estratègia clau per aconseguir un ús més eficient dels recursos.

Els objectius del Pacte per a la Moda Circular

El Pacte per a la Moda Circular, a més d’establir els instruments que han de facilitar la transformació del sector, fixa uns objectius generals, que passen per la reducció de la generació de residus i l’increment de la durabilitat dels productes. També es marca el percentatge de material reciclat que han d’incorporar els productes nous, es preveu reduir i eliminar l’ús de materials nocius, es promou l’augment de la reutilització amb la implementació de nous models de negoci i el desplegament d’estratègies de producció més neta i eficients, entres altres mesures.

Pel que fa als residus, els objectius específics són els següents:

  • Reduir entre un 5 i un 10% la generació de residu tèxtil.
  • Assolir entre un 25 i un 30% de recollida selectiva del residu tèxtil.
  • Incrementar la valorització material del residu tèxtil recollit selectivament:
    • 55-60% de preparació per a la reutilització.
    • 40-50% de reciclatge del residu tèxtil.

Un altre objectiu és l’increment del material reciclat d’origen tèxtil que han d’incorporar els productes nous. Si bé és cert que no s’ha arribat a fixar un objectiu quantitatiu, és molt important que s’especifiqui que l’origen del material reciclat ha de ser tèxtil. No es contempla com a horitzó desitjable, doncs, l’augment de material reciclat provinent de plàstic postconsum. Una bona notícia si tenim en compte que el sector tèxtil contribueix de manera significativa al problema dels microplàstics als oceans.

Des de Rezero celebrem que el sector hagi arribat a consensuar aquest Pacte, en un clar compromís per avançar cap a la societat residu zero també des del sector tèxtil. Esperem que un cop se’n faci la presentació pública, s’hi sumin molts més actors.