fbpx

Rezero participa en l’estudi “Botigues lliures d’envasos en Europa”

Aquest estudi desenvolupat per Eunomia, Zero Waste Europe i Réseau Vrac analitza la situació actual i escenaris de futur del sector de les botigues lliures d’envasos a Europa.

Rezero ha col·laborat en l’execució d’aquest estudi mitjançant la identificació del màxim nombre de botigues lliures d’envasos de l’Estat espanyol i la distribució d’una enquesta a aquests establiments que ha servit per analitzar la situació actual i escenaris futurs d’aquest sector en l’àmbit europeu. Espanya ha estat un dels països analitzats amb major presència de botigues d’aquestes característiques.

En els darrers 5-10 anys s’ha produït un gran creixement del sector, pel que fa al nombre d’establiments, el volum de vendes i el nombre de treballadors.

S’estima que l’any 2023 es podran generar 10.000 llocs de treball en el sector comercial que fomenta la venda a granel, sense envasos.

A banda del gran potencial de generació de llocs de treball, aquesta tipologia de botigues permeten estalviar grans quantitats d’envasos.

S’estima que una única botiga que ven els productes a granel estalvia de mitjana 1 tona d’envasos anualment i, a la UE s’estima que per l’any 2023 es podrien estalviar al voltant de 5.500 tones d’envasos gràcies a aquestes botigues.

Per tal de fomentar aquests models de negoci, l’estudi inclou diverses recomanacions polítiques:iMillor reflexió sobre els costos totals de l’envasat (en el preu dels envasos no es reflecteixen els costos reals associats a la seva gestió i tractament al final de la seva vida útil): La implantació d’actuacions per solucionar aquestes limitacions poden ajudar a incrementar la competitivitat, en termes econòmics, de les botigues lliures d’envasos. Per exemple, la implantació de sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) amb eco-modulació de taxes i que cobreixin la totalitat dels costos dels envasos fins al final de la seva vida útil.

  • Claredat i harmonització de les normatives de venda a granel: Es detecta la necessitat de desenvolupar un enfocament harmonitzat sobre la forma en què les regulacions nacionals i regionals de la UE tracten les botigues lliures d’envasos, incloses les definicions de venda a granel i les regulacions relacionades amb la seguretat alimentària.
  • Desenvolupament de cadenes de subministrament:  La transferència dels costos totals de l’envasat als productors i les millores en la claredat respecte a les definicions de granel i regulacions de seguretat alimentaria poden alleujar les dificultats en les cadenes de subministrament. ​

Consulta aquí el resum executiu