fbpx

RezeroLab Dades

Alta recollida selectiva

Dades de Catalunya

Uns nivells alts de recollida selectiva són un bon indicador del compromís i les bones pràctiques en matèria de residus, dutes a terme en un municipi. Com major sigui el percentatge de recollida selectiva, major és la quantitat de residus que potencialment podran ser recuperats i reciclats, contribuint així als principis de l’economia circular i a disminuir l’impacte ambiental que té associada la generació i el tractament dels residus.

Evolució del nombre d’habitants de Catalunya en funció del percentatge de recollida selectiva del seu municipi, i evolució del nombre de municipis amb una recollida selectiva superior al 60%

Font:Agència de Residus de Catalunya
NOTA: RS = recollida selectiva
Gràfica

A l’any 2022, 290 municipis catalans van tenir una recollida selectiva superior al 60%, que representen el 31% dels municipis catalans i el 9,4% de la població catalana (730.847 habitants).