fbpx

RezeroLab Dades

Autocompostatge

Dades de Catalunya

L’autocompostatge representa una alternativa més eficient i sostenible que el tractament extern de la fracció orgànica, ja que permet obtenir compost de qualitat a la mateixa llar o municipi on es generen els residus, a més de permetre la implicació i conscienciació de la ciutadania en la importància de transformar els residus orgànics en compost per tornar els nutrients al sòl.

Evolució de la quantitat de compostadors presents a Catalunya i de les tones de FORM compostades

Font:Agència de Residus de Catalunya
*Es distingeixen dos tipus d’autocompostatge: l’individual que és aquell que es realitza a les llars i el comunitari que és aquell que es realitza en espais comunitaris. A més, dins de cada grup es diferencia entre exclusiu -si els habitatges tan sols disposen de l’autocomopostage per a la gestió de la matèria orgànica o –complementaris- si també té un servei de recollida selectiva de la matèria orgànica
Gràfica

L’autocompostatge dels residus orgànics ha augmentat en un 50% des de l’any 2011, essent l’autocompostatge individual l’opció duta a terme majoritàriament.
Actualment, el compostatge representa només l’1,6% dels residus orgànics recollits selectivament (no es tenen en compte els residus orgànics llençats a la fracció resta).