fbpx

RezeroLab Dades

Baixa recollida de la fracció resta

Dades de Catalunya

Uns nivells baixos de recollida de fracció resta solen anar acompanyats d’uns nivells alts de recollida selectiva o bé d’una baixa generació de residus per càpita. Aquest indicador és, per tant, un signe positiu de l’avanç d’un municipi cap al residu zero i cap a la correcta separació dels residus generats.

Evolució del nombre de municipis de Catalunya que recullen menys de 120 kg anuals per càpita de fracció resta

Font:Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

Al 2022, 172 municipis catalans van tenir una generació de fracció resta inferior a 120kg/hab/any. Tanmateix, només representen el 18% del total de municipis catalans i el 6% de la població catalana.